Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ20120
2Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
3Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
4Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
5Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
6Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
7Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
8Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
9Dịch vụ liên quan đến in18120
10Sao chép bản ghi các loại18200
11Sản xuất than cốc19100
12Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế19200
13Sản xuất hoá chất cơ bản20110
14Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa1702
15Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa17021
16Sản xuất giấy nhăn và bìa nhăn17022
17Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu17090
18In ấn18110

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Bao Bì Nam Phú, Mã số thuế: 0801347934, được thành lập ngày 12/01/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Cụm công nghiệp Cộng Hoà, Phường Cộng Hòa, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Đinh Thị Thảo

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: In ấn.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH BAO BÌ ĐIỀN PHÚ

Mã số thuế: 5801414379

CÔNG TY TNHH BAO BÌ XANH SING HOME

Mã số thuế: 0801357548

CÔNG TY TNHH BAO BÌ VIỆT QUANG

Mã số thuế: 3702956190

CÔNG TY TNHH BAO BÌ VISENCO

Mã số thuế: 0201845663

CÔNG TY TNHH BAO BÌ TÂN THANH

Mã số thuế: 0901092380

CÔNG TY TNHH BAO BÌ TÂN KIM LONG

Mã số thuế: 0315453772

CÔNG TY TNHH BAO BÌ TTN BÌNH DƯƠNG

Mã số thuế: 3702924833

CÔNG TY TNHH BAO BÌ TRỌNG GIA

Mã số thuế: 0109452597

CÔNG TY TNHH BAO BÌ TRẦN VŨ

Mã số thuế: 0315961166

CÔNG TY TNHH BAO BÌ TRÍ THIỆN

Mã số thuế: 0315233431

CÔNG TY TNHH BAO BÌ TRÍ ANH

Mã số thuế: 4101593191

CÔNG TY TNHH BAO BÌ TRUNG TÍNH

Mã số thuế: 0314864681

CÔNG TY TNHH BAO BÌ TOÀN TUẤN

Mã số thuế: 0311545207

CÔNG TY TNHH BAO BÌ TIẾN PHƯƠNG

Mã số thuế: 0314765747

CÔNG TY TNHH BAO BÌ TIẾN PHÚ

Mã số thuế: 0316848572

CÔNG TY TNHH BAO BÌ THỊNH PHONG

Mã số thuế: 0314895827

CÔNG TY TNHH BAO BÌ THÁI HÒA

Mã số thuế: 0109718832

CÔNG TY TNHH BAO BÌ THIÊN TƯỜNG

Mã số thuế: 3702979889

CÔNG TY TNHH BAO BÌ THIÊN SƠN

Mã số thuế: 0700854871

CÔNG TY TNHH BAO BÌ TB VIỆT NAM

Mã số thuế: 1101955470

CÔNG TY TNHH BAO BÌ SONG THÀNH

Mã số thuế: 0901099259

CÔNG TY TNHH BAO BÌ SONG NGUYÊN

Mã số thuế: 0316905936

CÔNG TY TNHH BAO BÌ QUỐC VIỆT

Mã số thuế: 0316824564

CÔNG TY TNHH BAO BÌ QUỐC TẾ STC

Mã số thuế: 0801256490

CÔNG TY TNHH BAO BÌ QUÝ VƯƠNG

Mã số thuế: 2500664877

CÔNG TY TNHH BAO BÌ PHÚ HƯNG PHÁT

Mã số thuế: 0316880939

CÔNG TY TNHH BAO BÌ ONLINE

Mã số thuế: 0108129224

CÔNG TY TNHH BAO BÌ NHỰA ĐỨC TRÍ

Mã số thuế: 3702646632

CÔNG TY TNHH BAO BÌ NHỰA ĐỨC ANH

Mã số thuế: 0314842984

CÔNG TY TNHH BAO BÌ NHỰA VIỆT HOA

Mã số thuế: 0316626731

CÔNG TY TNHH BAO BÌ NGỌC ANH

Mã số thuế: 4601544428

Tìm thông tin Doanh nghiệp