Ngành nghề kinh doanh

1Cho thuê xe có động cơ7710
2Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
3Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
4Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
5Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
6Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh4730
7Vận tải hành khách đường bộ khác4932
8Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
9Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa5021
10Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
11Vận tải hành khách ven biển và viễn dương5011
12Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
13Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
14Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)3315
15Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác4520
16Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
17Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
18Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
19Vận tải hành khách đường sắt4911
20Vận tải hàng hóa đường sắt4912
21Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ5221
22Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy5222
23Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ5225
24Bốc xếp hàng hóa5224
25Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
26Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
27Cơ sở lưu trú khác5590
28Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu9329
29Đại lý du lịch7911
30Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
31Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
32Điều hành tua du lịch7912
33Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7990
34Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8560
35Xây dựng nhà để ở4101
36Xây dựng nhà không để ở4102
37Xây dựng công trình đường sắt4211
38Xây dựng công trình đường bộ4212
39Xây dựng công trình điện4221
40Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
41Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
42Xây dựng công trình công ích khác4229
43Xây dựng công trình thủy4291
44Xây dựng công trình khai khoáng4292
45Xây dựng công trình chế biến, chế tạo4293
46Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
47Phá dỡ4311
48Chuẩn bị mặt bằng4312
49Lắp đặt hệ thống điện4321
50Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
51Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
52Hoàn thiện công trình xây dựng4330
53Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
54Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HIẾU THÀNH THẢO (Tên nước ngoài: HIEU THANH THAO ONE MEMBER COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0801347860, được thành lập ngày 13/01/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Cao Xá, Xã Cao An, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN HỮU HƯNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Vận tải hành khách đường bộ khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp