Ngành nghề kinh doanh

1Đại lý, môi giới, đấu giá4610
2Đại lý46101
3Môi giới46102
4Đấu giá46103
5Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
6Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác46201
7Bán buôn hoa và cây46202
8Bán buôn động vật sống46203
9Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản46204
10Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)46209
11Bán buôn gạo46310
12Bán buôn thực phẩm4632
13Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt46321
14Bán buôn thủy sản46322
15Bán buôn rau, quả46323
16Bán buôn cà phê46324
17Bán buôn chè46325
18Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột46326
19Bán buôn thực phẩm khác46329
20Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
21Bán buôn vải46411
22Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác46412
23Bán buôn hàng may mặc46413
24Bán buôn giày dép46414
25Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
26Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác46491
27Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế46492
28Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh46493
29Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh46494
30Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện46495
31Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự46496
32Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm46497
33Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao46498
34Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu46499
35Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm46510
36Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
37Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp46530
38Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
39Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
40Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
41Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
42Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
43Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
44Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
45Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
46Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác46611
47Bán buôn dầu thô46612
48Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan46613
49Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan46614
50Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
51Bán buôn quặng kim loại46621
52Bán buôn sắt, thép46622
53Bán buôn kim loại khác46623
54Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác46624
55Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
56Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
57Bán buôn xi măng46632
58Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
59Bán buôn kính xây dựng46634
60Bán buôn sơn, vécni46635
61Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
62Bán buôn đồ ngũ kim46637
63Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
64Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
65Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
66Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
67Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
68Bán buôn cao su46694
69Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
70Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
71Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697
72Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
73Bán buôn tổng hợp46900
74Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
75Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719
76Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại47191
77Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47199
78Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh47210
79Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
80Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh47221
81Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh47222
82Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh47223
83Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh47224
84Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh47229
85Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh47230
86Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh47240
87Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh47300
88Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
89Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh47411
90Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh47412
91Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh47420
92Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh4751
93Bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên doanh47511
94Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh47519
95Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
96Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh47521
97Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh47522
98Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47523
99Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh47524
100Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47525
101Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47529
102Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh47530
103Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
104Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh47591
105Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh47592
106Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh47593
107Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh47594
108Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47599
109Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh47610
110Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh47620
111Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh47630
112Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh47640
113Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
114Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh47711
115Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh47712
116Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh47713
117Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
118Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh47721
119Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47722
120Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
121Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh47731
122Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh47732
123Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh47733
124Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh47734
125Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh47735
126Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh47736
127Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh47737
128Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh47738
129Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47739
130Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ4789
131Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ47891
132Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ47892
133Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh lưu động hoặc tại chợ47893
134Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợ47899
135Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet47910
136Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu47990
137Vận tải hành khách đường sắt49110
138Vận tải hàng hóa đường sắt49120
139Vận tải bằng xe buýt49200
140Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
141Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
142Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
143Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
144Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
145Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
146Vận tải đường ống49400
147Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
148Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan52101
149Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)52102
150Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác52109
151Bốc xếp hàng hóa5224
152Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt52241
153Bốc xếp hàng hóa đường bộ52242
154Bốc xếp hàng hóa cảng biển52243
155Bốc xếp hàng hóa cảng sông52244
156Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không52245
157Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
158Khách sạn55101
159Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày55102
160Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày55103
161Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự55104
162Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
163Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống56101
164Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác56109
165Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)56210
166Dịch vụ ăn uống khác56290
167Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
168Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp77301
169Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng77302
170Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)77303
171Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu77309
172Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính77400
173Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100
174Cung ứng lao động tạm thời78200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Mh Brothers Việt Nam (Tên nước ngoài: MH BROTHERS VIET NAM LIMITED COMPANY), Mã số thuế: 0801326388, được thành lập ngày 16/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 58 Đặng Quốc Chinh, Phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thị Thơ

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MICROCITY

Mã số thuế: 0314921234

CÔNG TY TNHH MICRENT

Mã số thuế: 0108917458

CÔNG TY TNHH MICHIKA

Mã số thuế: 0314859177

CÔNG TY TNHH MICHEL DELAFON B2B

Mã số thuế: 0314837649

CÔNG TY TNHH MICHANG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0201904069

CÔNG TY TNHH MICHAEL TRẦN

Mã số thuế: 0315972143

CÔNG TY TNHH MICE & RICE

Mã số thuế: 0316368872

CÔNG TY TNHH MICA LÂM TỔNG

Mã số thuế: 0314852164

CÔNG TY TNHH MIC VN

Mã số thuế: 0314907335

CÔNG TY TNHH MIC INTERNATIONAL LABS

Mã số thuế: 0314955836

CÔNG TY TNHH MIB VINA

Mã số thuế: 2500593898

CÔNG TY TNHH MIB - CLEAN ALL SERVICES

Mã số thuế: 2100662949

CÔNG TY TNHH MIATEK

Mã số thuế: 0315881880

CÔNG TY TNHH MIANHAT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109530943

CÔNG TY TNHH MIANCO VIỆT NAM

Mã số thuế: 2802530206

CÔNG TY TNHH MIAN COSMETICS

Mã số thuế: 0314929554

CÔNG TY TNHH MIAMI

Mã số thuế: 3702939967

CÔNG TY TNHH MIADREAM

Mã số thuế: 0315992661

CÔNG TY TNHH MIA HOME

Mã số thuế: 0315169144

CÔNG TY TNHH MIA GARDEN

Mã số thuế: 0402052978

CÔNG TY TNHH MIA ENERGY

Mã số thuế: 6001714015

CÔNG TY TNHH MIA DECOR

Mã số thuế: 0314790045

CÔNG TY TNHH MIA COLLEZIONE

Mã số thuế: 0314892216

CÔNG TY TNHH MIA CAO HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400524335

CÔNG TY TNHH MIA BEAUTY

Mã số thuế: 0108107421

CÔNG TY TNHH MI4VN

Mã số thuế: 0109458743

CÔNG TY TNHH MI YU

Mã số thuế: 0202115074

CÔNG TY TNHH MI PHAN HOUSE

Mã số thuế: 0402049943

CÔNG TY TNHH MI NA VI NA

Mã số thuế: 3603661446

CÔNG TY TNHH MI NA LAND

Mã số thuế: 0314871223

CÔNG TY TNHH MI KASA

Mã số thuế: 0316391423

CÔNG TY TNHH MI HÀ NỘI

Mã số thuế: 0108962884

CÔNG TY TNHH MI HOME

Mã số thuế: 0201856714

CÔNG TY TNHH MI DAIRY

Mã số thuế: 0314935036

CÔNG TY TNHH MI COFFEE

Mã số thuế: 0401885448

CÔNG TY TNHH MHTRADING

Mã số thuế: 0314850907

CÔNG TY TNHH MHT SOURCING

Mã số thuế: 0316824229

CÔNG TY TNHH MHS HOÀNG QUÂN

Mã số thuế: 0108180661

CÔNG TY TNHH MHOUSE MARKETING & MEDIA

Mã số thuế: 0315020338

CÔNG TY TNHH MHN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109663693

CÔNG TY TNHH MHK FUNITURE

Mã số thuế: 0314953885

CÔNG TY TNHH MHGREEN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109742095

CÔNG TY TNHH MHC BÁT TRÀNG

Mã số thuế: 0108185356

CÔNG TY TNHH MHB SOLUTECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109608903

CÔNG TY TNHH MHA PARTNER

Mã số thuế: 4201804985

CÔNG TY TNHH MH TÂN CHÂU

Mã số thuế: 3901300540

CÔNG TY TNHH MH THE WOOD

Mã số thuế: 3702978620

CÔNG TY TNHH MH POWER VN

Mã số thuế: 0314876736

CÔNG TY TNHH MH MEDIA

Mã số thuế: 0315337938

CÔNG TY TNHH MH CREATIVE

Mã số thuế: 0315963798

Tìm thông tin Doanh nghiệp