Ngành nghề kinh doanh

1Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác4520
2Bán buôn tổng hợp4690
3Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
4Sửa chữa máy móc, thiết bị3312
5Bán mô tô, xe máy4541
6Vận tải hành khách đường bộ khác4932
7Vận tải hành khách ven biển và viễn dương5011
8Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
9Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7990
10Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại thành, liên tỉnh4922
11Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác4929
12Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)4512
13Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
14Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
15Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
16Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa5021
17Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
18Đại lý ô tô và xe có động cơ khác4513
19Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy4542
20Điều hành tua du lịch7912
21Đại lý du lịch7911
22Vận tải hàng hóa đường sắt4912
23Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)3315

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MTV HÙNG THẮNG HD, Mã số thuế: 0801325257, được thành lập ngày 03/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Khu 4, Phường Cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thị Huyền

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MTV HƯNG PHÁT CHU LAI

Mã số thuế: 4001115522

CÔNG TY TNHH MTV HƯNG NHÂN TRAVEL

Mã số thuế: 0401939693

CÔNG TY TNHH MTV HƯNG NGỌC MINH

Mã số thuế: 4900646442

CÔNG TY TNHH MTV HƯNG NGHIỆP

Mã số thuế: 3002021032

CÔNG TY TNHH MTV HƯNG NGHIỆP HNC

Mã số thuế: 3001994222

CÔNG TY TNHH MTV HƯNG NAM TÂY NINH

Mã số thuế: 3901263747

CÔNG TY TNHH MTV HƯNG MỸ PHÁT

Mã số thuế: 0310488066

CÔNG TY TNHH MTV HƯNG MINH

Mã số thuế: 2802567541

CÔNG TY TNHH MTV HƯNG MAI THỊNH

Mã số thuế: 0312151371

CÔNG TY TNHH MTV HƯNG LỢI GIA

Mã số thuế: 2200698427

CÔNG TY TNHH MTV HƯNG LỘC TRƯỜNG

Mã số thuế: 0310876527

CÔNG TY TNHH MTV HƯNG LONG

Mã số thuế: 3002071611

CÔNG TY TNHH MTV HƯNG LONG VIP

Mã số thuế: 1101952007

CÔNG TY TNHH MTV HƯNG LONG PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600986067

CÔNG TY TNHH MTV HƯNG LONG PHÁT

Mã số thuế: 2600985835

CÔNG TY TNHH MTV HƯNG LONG NGUYỄN

Mã số thuế: 0901054963

CÔNG TY TNHH MTV HƯNG KHÔI PHÁT

Mã số thuế: 3603445607

CÔNG TY TNHH MTV HƯNG KHÁNH

Mã số thuế: 3002072446

CÔNG TY TNHH MTV HƯNG KHANG TRẦN

Mã số thuế: 0401824727

CÔNG TY TNHH MTV HƯNG HƯNG TÂN

Mã số thuế: 1101908953

CÔNG TY TNHH MTV HƯNG HOÀNG

Mã số thuế: 6200090435

CÔNG TY TNHH MTV HƯNG HOÀNG PHÁT

Mã số thuế: 3603732376

CÔNG TY TNHH MTV HƯNG GREENFARM

Mã số thuế: 0402017927

CÔNG TY TNHH MTV HƯNG GIA TRỊNH

Mã số thuế: 0401892734

CÔNG TY TNHH MTV HƯNG GIA THỊNH

Mã số thuế: 1201650313

CÔNG TY TNHH MTV HƯNG GIA THÁI

Mã số thuế: 3702938473

CÔNG TY TNHH MTV HƯNG GIA PHÁT

Mã số thuế: 5400475776

CÔNG TY TNHH MTV HƯNG GIA NGỌC

Mã số thuế: 0401786937

CÔNG TY TNHH MTV HƯNG GIA HÂN

Mã số thuế: 4401091925

CÔNG TY TNHH MTV HƯNG DOÃN

Mã số thuế: 3603813064

CÔNG TY TNHH MTV HƯNG CÁT LỘC

Mã số thuế: 1101878106

CÔNG TY TNHH MTV HƯNG ANH

Mã số thuế: 6200105265

CÔNG TY TNHH MTV HƠN NGUYÊN VIỆT

Mã số thuế: 0402087219

CÔNG TY TNHH MTV HÙNG

Mã số thuế: 2200731917

CÔNG TY TNHH MTV HÙNG ĐĂNG

Mã số thuế: 0107729941

CÔNG TY TNHH MTV HÙNG ÁNH TÂN

Mã số thuế: 0401957452

CÔNG TY TNHH MTV HÙNG VƯƠNG

Mã số thuế: 6200094408

CÔNG TY TNHH MTV HÙNG VĨ TÀ ĐÙNG

Mã số thuế: 6400433739

CÔNG TY TNHH MTV HÙNG UY PHÁT

Mã số thuế: 1501118903

CÔNG TY TNHH MTV HÙNG TUẤN 83

Mã số thuế: 4900789095

CÔNG TY TNHH MTV HÙNG TUYẾN

Mã số thuế: 2700844299

CÔNG TY TNHH MTV HÙNG TRẦN PHÁT

Mã số thuế: 0401770246

CÔNG TY TNHH MTV HÙNG TIẾN

Mã số thuế: 3602379158

CÔNG TY TNHH MTV HÙNG THỦY SƠN LA

Mã số thuế: 5500555746

CÔNG TY TNHH MTV HÙNG THỎA

Mã số thuế: 2500589965

CÔNG TY TNHH MTV HÙNG THẮNG

Mã số thuế: 2601057759

Tìm thông tin Doanh nghiệp