Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng nhà để ở4101
2Xây dựng nhà không để ở4102
3Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
4Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
5Hoàn thiện công trình xây dựng4330
6Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
7Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Xây Dựng Đức Hậu, Mã số thuế: 0801300446, được thành lập ngày 23/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Khuê Liễu, Xã Tân Hưng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Vương Văn Hậu

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoàn thiện công trình xây dựng.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP BETACO

Mã số thuế: 4001224063

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP BCG-SP ALPHA 2

Mã số thuế: 0316953908

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ANH PHÁT

Mã số thuế: 3002101288

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP 89

Mã số thuế: 3401219108

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP 1968

Mã số thuế: 2901920408

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ẤN TÍN

Mã số thuế: 3603543636

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ƠN VIỆT

Mã số thuế: 1101967684

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỨC YÊN

Mã số thuế: 2400907124

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỨC THIÊN

Mã số thuế: 4500622736

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỨC NAM PQ

Mã số thuế: 3401173220

Tìm thông tin Doanh nghiệp