Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hoá khác91

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI HẢI DƯƠNG, Mã số thuế: 0801299582, được thành lập ngày 16/09/2013, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 17 phố Tuy An, Phường Trần Phú, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Đinh Mạnh Tú

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hoá khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CƠ SƠ MAY MẶC MINH TÂN

Mã số thuế: 0800854917

CƠ SXKD NGỌC NGUYÊN

Mã số thuế: 6200093034

CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

Mã số thuế: 6200069151

Tìm thông tin Doanh nghiệp