Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
2Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
3Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ7212
4Vận tải hành khách đường bộ khác4932
5Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
6Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
7Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan8130
8Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
9Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên7211
10Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
11Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
12Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG ĐỨC LONG (Tên nước ngoài: DUC LONG ETC., JSC), Mã số thuế: 0801292322, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 02/30 Chu Văn An, Phường Quang Trung, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN VĂN LƯƠNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp