Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
2Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện1629
3Bán buôn tổng hợp4690
4Đại lý, môi giới, đấu giá4610
5Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
6Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh4753
7Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
8Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
9Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
10Dịch vụ đóng gói8292
11Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
12Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THANH BÌNH (Tên nước ngoài: THANH BINH MANUFACTURING TRADING SERVICE IMPORT AND EXPORT C), Mã số thuế: 0801292227, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Khu dân cư số 4 Bình Giang, Phường Phả Lại, Thị xã Chí Linh, Hải Dương

Thông tin liên hệ: Ông/Bà ĐỒNG TỐ THANH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp