Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu1079
2Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản1080
3Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ2012
4Thu gom rác thải không độc hại3811
5Thu gom rác thải độc hại3812
6Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại3821
7Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại3822
8Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
9Bán buôn thực phẩm4632
10Bán buôn đồ uống4633
11Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm4651
12Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông4652
13Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp4653
14Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
15Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
16Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH LỤC MÃ, Mã số thuế: 0801292185, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Hoàng Xá, Xã Cẩm Điền, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Vũ Đức Ngọ, Số điện thoại: 0979540890, Địa chỉ: Thôn Hoàng Xá, Xã Cẩm Điền, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH BẢN VIỆT

Mã số thuế: 0313448424

CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH BẠN VÀ TÔI

Mã số thuế: 3401103590

CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH BALI TOURIST

Mã số thuế: 0315834383

CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH ASIA WONDERS

Mã số thuế: 0108469291

CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH ANNAM

Mã số thuế: 3200548367

CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH AN PHÁT

Mã số thuế: 2300857769

CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH AN LẠC

Mã số thuế: 0314641420

CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH AD

Mã số thuế: 0107508251

CÔNG TY TNHH LỮ HOÀNG

Mã số thuế: 0101224574

CÔNG TY TNHH LỮ GIA MEDPHARM

Mã số thuế: 0314249132

CÔNG TY TNHH LỮ GIA COMMODITIES

Mã số thuế: 0314743888

CÔNG TY TNHH LỮ DŨNG

Mã số thuế: 0316678803

CÔNG TY TNHH LỬA ĐỎ VN

Mã số thuế: 1101882293

CÔNG TY TNHH LỬA ĐỎ VN- CN LONG AN

Mã số thuế: 1101882293-001

CÔNG TY TNHH LỬA Á CHÂU

Mã số thuế: 0315089499

CÔNG TY TNHH LỬA Á CHÂU

Mã số thuế: 0310174951

CÔNG TY TNHH LỬA Á CHÂU (NTNN)

Mã số thuế: 0316795190

CÔNG TY TNHH LỬA VÀNG THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601569119

CÔNG TY TNHH LỬA VIỆT THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601122786

CÔNG TY TNHH LỬA THIÊNG

Mã số thuế: 0105887903

CÔNG TY TNHH LỬA NHẬT

Mã số thuế: 0312520935

CÔNG TY TNHH LỬA HỒNG

Mã số thuế: 5801036293

CÔNG TY TNHH LỬA HIỆN ĐẠI

Mã số thuế: 0313807433

CÔNG TY TNHH LỦ BAN

Mã số thuế: 0316066945

CÔNG TY TNHH LỤC ĐỊA XANH

Mã số thuế: 0311458498

CÔNG TY TNHH LỤC ĐỊA ATLANTIS

Mã số thuế: 0104628624

CÔNG TY TNHH LỤC VÀ LAM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107754144

CÔNG TY TNHH LỤC TÂN PHÁT

Mã số thuế: 0316085472

CÔNG TY TNHH LỤC THẦN NÔNG

Mã số thuế: 0106706324

CÔNG TY TNHH LỤC THÀNH TÀI

Mã số thuế: 0401601216

CÔNG TY TNHH LỤC THÀNH NHÂN

Mã số thuế: 3702915557

CÔNG TY TNHH LỤC THIÊN

Mã số thuế: 0316344335

CÔNG TY TNHH LỤC THANH NGUYÊN

Mã số thuế: 0108708581

CÔNG TY TNHH LỤC SÂM

Mã số thuế: 3701875608

CÔNG TY TNHH LỤC SINH THÁI

Mã số thuế: 0310952908

CÔNG TY TNHH LỤC SINH HÓA

Mã số thuế: 0316065236

CÔNG TY TNHH LỤC QUỐC

Mã số thuế: 4000827767

CÔNG TY TNHH LỤC QUẢNG MINH

Mã số thuế: 0314576933

CÔNG TY TNHH LỤC PHƯƠNG

Mã số thuế: 0315036031

CÔNG TY TNHH LỤC PHÚC

Mã số thuế: 5701832887

CÔNG TY TNHH LỤC PHONG

Mã số thuế: 0311730778

CÔNG TY TNHH LỤC NAM HƯNG

Mã số thuế: 5200660958

Tìm thông tin Doanh nghiệp