Ngành nghề kinh doanh

1May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)1410

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU HOÀNG NAM, Mã số thuế: 0801292121, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Khu 3, Phường Bến Tắm, Thị xã Chí Linh, Hải Dương

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THỊ MAI

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú).

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU NANA

Mã số thuế: 2802936083

CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU NAM SƠN

Mã số thuế: 0106832897

CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU MINH ANH

Mã số thuế: 1001099297

CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU LONG DUY

Mã số thuế: 0601023731

CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU LINH NGA

Mã số thuế: 2802573859

CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU L & H

Mã số thuế: 2700763434

CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU KIM CÚC

Mã số thuế: 1001071559

CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU HÀ LINH

Mã số thuế: 1001152568

CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU HTVINA

Mã số thuế: 1001145433

Tìm thông tin Doanh nghiệp