Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu94990

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI CỦA CƠ QUAN THUẾ-CCT TP.HẢI DƯƠNG-XÃ NAM ĐỒNG, Mã số thuế: 0801284579-016, được thành lập ngày 05/04/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại ,, Phường Nam Đồng, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Vũ Thái Dương

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp