Ngành nghề kinh doanh

1Giáo dục tiểu học8521

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG, Mã số thuế: 0801282638, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Vũ La, Xã Nam Đồng, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

Thông tin liên hệ: Ông/Bà PHẠM THỊ BÍCH NGA

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Giáo dục tiểu học.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

TRƯỜNG TIỂU HỌC LAI HÒA 6

Mã số thuế: 2200670742

TRƯỜNG TIỂU HỌC LA VĂN CẦU

Mã số thuế: 6400433418

TRƯỜNG TIỂU HỌC LA VĂN CẦU

Mã số thuế: 6400301228

TRƯỜNG TIỂU HỌC LA VĂN CẦU

Mã số thuế: 3900889450

TRƯỜNG TIỂU HỌC LA KHÊ

Mã số thuế: 0109246354

TRƯỜNG TIỂU HỌC KỲ THƯỢNG

Mã số thuế: 3001698079

TRƯỜNG TIỂU HỌC KỲ PHÚ

Mã số thuế: 3001743860

TRƯỜNG TIỂU HỌC KƠ PA KƠ LƠNG

Mã số thuế: 6100963397

TRƯỜNG TIỂU HỌC KÝ PHÚ

Mã số thuế: 4601191028

TRƯỜNG TIỂU HỌC KÀ DĂNG

Mã số thuế: 4001035348

TRƯỜNG TIỂU HỌC KRÔNG PA

Mã số thuế: 4400841484

TRƯỜNG TIỂU HỌC KPĂ KLƠNG

Mã số thuế: 5901093425

TRƯỜNG TIỂU HỌC KPĂ KLƠNG

Mã số thuế: 5900930568

TRƯỜNG TIỂU HỌC KPA-KƠLƠNG

Mã số thuế: 4000981550

TRƯỜNG TIỂU HỌC KON GANG

Mã số thuế: 5900706252

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIẾN QUỐC

Mã số thuế: 0201063715

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIẾN BÌNH

Mã số thuế: 1101911995

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIÊN THỌ 3

Mã số thuế: 2801829272

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIÊN THÀNH

Mã số thuế: 2400851425

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

Mã số thuế: 6400377234

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

Mã số thuế: 6300334653

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

Mã số thuế: 6300300710

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

Mã số thuế: 6300300541

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

Mã số thuế: 6200068535

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

Mã số thuế: 6101095714

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

Mã số thuế: 6100966285

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

Mã số thuế: 6100633085

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

Mã số thuế: 6001686287

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

Mã số thuế: 6001361218

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

Mã số thuế: 5901093457

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

Mã số thuế: 5900942838

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

Mã số thuế: 5900932597

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

Mã số thuế: 5900930550

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

Mã số thuế: 5801412484

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

Mã số thuế: 5500518896

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

Mã số thuế: 5500476614

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

Mã số thuế: 5400344999

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

Mã số thuế: 5300584732

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

Mã số thuế: 5100412101

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

Mã số thuế: 3900904934

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

Mã số thuế: 3702899979

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

Mã số thuế: 3301544369

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

Mã số thuế: 2500583360

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

Mã số thuế: 2200692295

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

Mã số thuế: 2000903580-032

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

Mã số thuế: 2000269861-059

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

Mã số thuế: 2000269780-118

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

Mã số thuế: 1801322201

Tìm thông tin Doanh nghiệp