Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn thực phẩm4632
2Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh4721
3Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
4Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh4723
5Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4711
6Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
7Bán buôn đồ uống4633

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH ĐÔNG HD, Mã số thuế: 0801282500, được thành lập ngày 14/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Cụm công nghiệp Ngô Quyền, Phường Cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LÊ MẠNH HOÀN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn thực phẩm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI BÌNH BAN MÊ

Mã số thuế: 6001686833

CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI BOSS

Mã số thuế: 0314346295

CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI AN

Mã số thuế: 4000772451

CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI AN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105984350

CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI AN VINA

Mã số thuế: 0316329231

CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI AN E&C

Mã số thuế: 4601123892

CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI AN 368

Mã số thuế: 3002199192

CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI 24H

Mã số thuế: 0108871549

CÔNG TY CỔ PHẦN THÁC NÀNG

Mã số thuế: 5400512717

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH ĐỨC

Mã số thuế: 0106008922

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 0103002900

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH ĐẠT VP

Mã số thuế: 2500551464

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH ĐẠT TL

Mã số thuế: 2802939817

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH ĐẠT PHÁT

Mã số thuế: 2300604359

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH ĐẠT LUCKY

Mã số thuế: 0401530798

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH ĐẠT JSC

Mã số thuế: 0801280158

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH ĐẠT HBO

Mã số thuế: 5701488874

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH ĐẠT AGRI

Mã số thuế: 2400883113

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH ĐẠI

Mã số thuế: 3701685269

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH ĐẠI PMH

Mã số thuế: 0202105372

Tìm thông tin Doanh nghiệp