Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
2Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp4653
3Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
4Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông4652
5Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
6Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4761
7Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MTV VĨNH HƯNG HD, Mã số thuế: 0801282437, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số nhà 21, phố Hai Bà Trưng, Phường Quang Trung, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

Thông tin liên hệ: Ông/Bà BÙI DANH MẠNH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MTV VŨ HÀ

Mã số thuế: 2802867136

CÔNG TY TNHH MTV VŨ HOÀNG VIỆT

Mã số thuế: 0601193927

CÔNG TY TNHH MTV VŨ HIỀN TH

Mã số thuế: 2802810789

CÔNG TY TNHH MTV VŨ GIA

Mã số thuế: 4900603128

CÔNG TY TNHH MTV VŨ GIA PHÚC

Mã số thuế: 6001664491

CÔNG TY TNHH MTV VŨ GIA PHÁ

Mã số thuế: 0801358608

CÔNG TY TNHH MTV VŨ GIA LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200091654

CÔNG TY TNHH MTV VŨ GIA HD

Mã số thuế: 0801158990

CÔNG TY TNHH MTV VŨ GIA - TESOL

Mã số thuế: 3702797991

CÔNG TY TNHH MTV VŨ DUY KHANG

Mã số thuế: 0401817649

CÔNG TY TNHH MTV VŨ DUNG TRẦN

Mã số thuế: 0401865177

CÔNG TY TNHH MTV VŨ BẢO ANH

Mã số thuế: 0402029432

CÔNG TY TNHH MTV VŨ ANH

Mã số thuế: 0316660524

CÔNG TY TNHH MTV VŨ ANH DŨNG

Mã số thuế: 2700885979

CÔNG TY TNHH MTV VŨ AN KHUÔN THẦN

Mã số thuế: 2400889404

CÔNG TY TNHH MTV VĨNH ĐẠT

Mã số thuế: 1500719524

CÔNG TY TNHH MTV VĨNH ĐẠT ĐƯỜNG

Mã số thuế: 0312535089

CÔNG TY TNHH MTV VĨNH TÍN LS

Mã số thuế: 4900812851

CÔNG TY TNHH MTV VĨNH TUẤN NHA TRANG

Mã số thuế: 4201878024

CÔNG TY TNHH MTV VĨNH TRẦN

Mã số thuế: 1201612854

CÔNG TY TNHH MTV VĨNH TRƯỜNG PHÁT

Mã số thuế: 1500808816

CÔNG TY TNHH MTV VĨNH TRANG CAM LÂM

Mã số thuế: 4201560979

CÔNG TY TNHH MTV VĨNH TIẾN ĐẠT

Mã số thuế: 1501058683

CÔNG TY TNHH MTV VĨNH THỐNG

Mã số thuế: 1500782773

CÔNG TY TNHH MTV VĨNH THỊNH

Mã số thuế: 4900603985

CÔNG TY TNHH MTV VĨNH THỊNH THÀNH

Mã số thuế: 3602378027

CÔNG TY TNHH MTV VĨNH THÀNH TIẾN

Mã số thuế: 3002120499-001

CÔNG TY TNHH MTV VĨNH THÀNH KON TUM

Mã số thuế: 6101225995

CÔNG TY TNHH MTV VĨNH SƠN HÀ NAM

Mã số thuế: 0700796813

CÔNG TY TNHH MTV VĨNH SANG

Mã số thuế: 0108635894

CÔNG TY TNHH MTV VĨNH PHÚC

Mã số thuế: 2500631208

CÔNG TY TNHH MTV VĨNH PHÚC LỢI

Mã số thuế: 0401884733

CÔNG TY TNHH MTV VĨNH PHÚ HUY

Mã số thuế: 4001174239

CÔNG TY TNHH MTV VĨNH PHÚ 68

Mã số thuế: 3002198304

CÔNG TY TNHH MTV VĨNH PHÁT THỊNH

Mã số thuế: 0311843041

CÔNG TY TNHH MTV VĨNH PHÁT NGUYÊN

Mã số thuế: 1501000122

CÔNG TY TNHH MTV VĨNH PHONG

Mã số thuế: 2200755234

CÔNG TY TNHH MTV VĨNH NGÂN SRO

Mã số thuế: 0315750711

CÔNG TY TNHH MTV VĨNH MINH KIM

Mã số thuế: 0401827534

CÔNG TY TNHH MTV VĨNH LỘC NHA MÂN

Mã số thuế: 1401979585

CÔNG TY TNHH MTV VĨNH LÂM

Mã số thuế: 0315122266

CÔNG TY TNHH MTV VĨNH LONG PLAZA

Mã số thuế: 1501108165

CÔNG TY TNHH MTV VĨNH LONG - FLATLINE

Mã số thuế: 1501035541

CÔNG TY TNHH MTV VĨNH KHANG

Mã số thuế: 3702720734

CÔNG TY TNHH MTV VĨNH KHANG LS

Mã số thuế: 4900815122

CÔNG TY TNHH MTV VĨNH HƯƠNG TRẦM

Mã số thuế: 0401849376

CÔNG TY TNHH MTV VĨNH HƯNG

Mã số thuế: 3702660891

CÔNG TY TNHH MTV VĨNH HƯNG NGHIỆP

Mã số thuế: 5701733660

Tìm thông tin Doanh nghiệp