Ngành nghề kinh doanh

1Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
2Bán buôn thực phẩm4632
3Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Thiện Phát Hd (Tên nước ngoài: Công Ty TNHH Thiện Phát Hd), Mã số thuế: 0801246799, được thành lập ngày 30/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Đội 1, thôn Cậy, Xã Long Xuyên, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phạm Văn Thiện

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THU DIỆP

Mã số thuế: 2600998961

CÔNG TY TNHH THU AN HD

Mã số thuế: 0801242346

CÔNG TY TNHH THU AN BVF

Mã số thuế: 4201769642

CÔNG TY TNHH THU & PARTNERS

Mã số thuế: 0108185123

CÔNG TY TNHH THTB VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109431043

CÔNG TY TNHH THT TECHNOLOGY VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109600407

CÔNG TY TNHH THT INCORPORATED

Mã số thuế: 0316824966

CÔNG TY TNHH THT GLOBAL VINA

Mã số thuế: 2301053224

CÔNG TY TNHH THT FARM

Mã số thuế: 6101284359

CÔNG TY TNHH THT - PHƯỢNG MAI

Mã số thuế: 2802861568

CÔNG TY TNHH THSUN VIỆT NAM

Mã số thuế: 1402165243

CÔNG TY TNHH THS VINA

Mã số thuế: 2301166186

CÔNG TY TNHH THRENIUM VIETNAM GROUP

Mã số thuế: 0316595346

CÔNG TY TNHH THREESIXNINE VINA

Mã số thuế: 2400844756

CÔNG TY TNHH THREE GRAINS BAKERY

Mã số thuế: 0316623434

CÔNG TY TNHH THP THÁI HƯNG

Mã số thuế: 0108101236

CÔNG TY TNHH THP SHOPPING GLOBAL

Mã số thuế: 0315175860

CÔNG TY TNHH THOẠI ĐẠT

Mã số thuế: 0313776658

CÔNG TY TNHH THOUGHTS FOR FOOD

Mã số thuế: 0314919820

CÔNG TY TNHH THORWYN VN

Mã số thuế: 0108608844

CÔNG TY TNHH THONG INTERNATIONAL GROUP

Mã số thuế: 0315413868

CÔNG TY TNHH THOM'S SOURDOUHG BAKERY

Mã số thuế: 4001235900

CÔNG TY TNHH THOAN HẢI

Mã số thuế: 2400918743

CÔNG TY TNHH THOA LÊ HÀN

Mã số thuế: 0315177353

CÔNG TY TNHH THOA HỒ

Mã số thuế: 0314936135

CÔNG TY TNHH THN MED

Mã số thuế: 0316368583

CÔNG TY TNHH THM THÁI MINH

Mã số thuế: 0109435538

CÔNG TY TNHH THM GROUP VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109519851

CÔNG TY TNHH THL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109596038

CÔNG TY TNHH THL ADVISORS

Mã số thuế: 0316704115

CÔNG TY TNHH THIỆU VINH

Mã số thuế: 0314773561

CÔNG TY TNHH THIỆP VIỆT

Mã số thuế: 2600993508

CÔNG TY TNHH THIỆN TẤN BẢO

Mã số thuế: 4101586733

CÔNG TY TNHH THIỆN TÂM ĐỨC

Mã số thuế: 0315377024

CÔNG TY TNHH THIỆN TÂM QUANG

Mã số thuế: 0315461999

CÔNG TY TNHH THIỆN TÂM PHÚC

Mã số thuế: 3101075511

CÔNG TY TNHH THIỆN TÂM LÂM HÀ

Mã số thuế: 5801461749

CÔNG TY TNHH THIỆN TRUNG PHÁT

Mã số thuế: 0402101664

CÔNG TY TNHH THIỆN THẮNG GARDEN

Mã số thuế: 1702216322

CÔNG TY TNHH THIỆN THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 3702948351

CÔNG TY TNHH THIỆN THÀNH NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901924339

CÔNG TY TNHH THIỆN THU

Mã số thuế: 2500612653

CÔNG TY TNHH THIỆN QUỲNH

Mã số thuế: 3702950985

Tìm thông tin Doanh nghiệp