Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH May Thái Việt Trung (Tên nước ngoài: Công Ty TNHH May Thái Việt Trung), Mã số thuế: 0801246446, được thành lập ngày 28/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Phố Lục Đầu Giang, Phường Phả Lại, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thị Phương

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất giày dép.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MAY TĨNH THÚY

Mã số thuế: 0901026853

CÔNG TY TNHH MAY TÙNG HIỀN

Mã số thuế: 0700852602

CÔNG TY TNHH MAY TÂN TIẾN BG

Mã số thuế: 2400912759

CÔNG TY TNHH MAY TÂN THÁI NAM ĐỊNH

Mã số thuế: 0601154501

CÔNG TY TNHH MAY TÂN THÁI TC

Mã số thuế: 0601220151

CÔNG TY TNHH MAY TÂN HƯNG PHÁT

Mã số thuế: 0316898220

CÔNG TY TNHH MAY TÂM PHONG

Mã số thuế: 0108110015

CÔNG TY TNHH MAY TÂM AN

Mã số thuế: 4601576275

CÔNG TY TNHH MAY TRẦN VÂN GIANG

Mã số thuế: 0314824294

CÔNG TY TNHH MAY TRẦN THÀNH

Mã số thuế: 0314779228

CÔNG TY TNHH MAY TRƯỜNG PHÚC 979

Mã số thuế: 5701972355

CÔNG TY TNHH MAY TRƯỜNG AN

Mã số thuế: 0801247778

CÔNG TY TNHH MAY TRƯƠNG GIA

Mã số thuế: 4001132863

CÔNG TY TNHH MAY TRÍ TUỆ

Mã số thuế: 0316750104

CÔNG TY TNHH MAY TRÍ AN

Mã số thuế: 0202087966

CÔNG TY TNHH MAY TRÂN THIÊN

Mã số thuế: 4001233540

CÔNG TY TNHH MAY TRÀ VINH

Mã số thuế: 2100606285

CÔNG TY TNHH MAY TOÀN PHƯƠNG

Mã số thuế: 1001128396

CÔNG TY TNHH MAY TMC

Mã số thuế: 1001130758

CÔNG TY TNHH MAY TIẾN LỰC

Mã số thuế: 0801246453

CÔNG TY TNHH MAY TIẾN ANH HD

Mã số thuế: 0801329540

CÔNG TY TNHH MAY THỜI TRANG THIÊN AN

Mã số thuế: 0316899111

CÔNG TY TNHH MAY THỜI TRANG MYLIFE

Mã số thuế: 0108143927

CÔNG TY TNHH MAY THỜI TRANG LÂM ANH

Mã số thuế: 0109256063

CÔNG TY TNHH MAY THỜI TRANG HUY HÒA

Mã số thuế: 0801242674

CÔNG TY TNHH MAY THỜI TRANG B.N

Mã số thuế: 0315180652

CÔNG TY TNHH MAY THỊNH PHÁT ĐẠT

Mã số thuế: 2902091489

CÔNG TY TNHH MAY THẾ ĐẠT

Mã số thuế: 2700909997

CÔNG TY TNHH MAY THẾ BẢO PDN

Mã số thuế: 1101899000

CÔNG TY TNHH MAY THẢO ANH

Mã số thuế: 0801242970

CÔNG TY TNHH MAY THƯỢNG HỒNG

Mã số thuế: 0109422313

CÔNG TY TNHH MAY THƯỞNG NHƯ Ý

Mã số thuế: 4001139033

CÔNG TY TNHH MAY THÙY LÂM

Mã số thuế: 0314868118

CÔNG TY TNHH MAY THÊU VIỆT HƯNG

Mã số thuế: 0108950688

CÔNG TY TNHH MAY THÊU QUỐC HÀO

Mã số thuế: 0316937247

CÔNG TY TNHH MAY THÊU QUANG MINH

Mã số thuế: 2301103468

CÔNG TY TNHH MAY THÊU MINH PHÚC

Mã số thuế: 0801264082

CÔNG TY TNHH MAY THÊU JM

Mã số thuế: 0316416614

CÔNG TY TNHH MAY THÊU HỒNG ĐẠT

Mã số thuế: 0314951020

CÔNG TY TNHH MAY THÊU HOÀNG KHÔI

Mã số thuế: 0314930912

Tìm thông tin Doanh nghiệp