Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề9321
2Giáo dục mẫu giáo8512
3Giáo dục nhà trẻ8511
4Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
5Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100
6Dịch vụ hỗ trợ giáo dục85600
7Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính6209
8Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
9Đại lý du lịch7911
10Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
11Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm4651
12Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
13Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
14Điều hành tua du lịch7912
15Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu6619
16Hoạt động tư vấn quản lý7020
17Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
18Dịch vụ liên quan đến in18120
19Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính6202
20Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu9329
21Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông4652
22Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại82300
23Giáo dục khác chưa được phân vào đâu85590
24In ấn18110

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Hbc (Tên nước ngoài: Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Hbc), Mã số thuế: 0801235860, được thành lập ngày 26/12/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Đường Nguyễn Trãi, Phường Sao Đỏ, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thị Hoa

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp