Ngành nghề kinh doanh

1Dịch vụ hỗ trợ giáo dục85600
2Đại lý, môi giới, đấu giá4610
3Quảng cáo73100
4Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại82300
5Giáo dục khác chưa được phân vào đâu85590
6Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ TOÀN CẦU (Tên nước ngoài: GLOBAL INTERNATIONAL COOPERATE JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0801210263, được thành lập ngày 30/03/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn An Cường, Xã Hiệp Sơn, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THỊ HỒNG ANH, Số điện thoại: 03203828052/098238, Địa chỉ: Thôn An Cường, Xã Hiệp Sơn, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp