Ngành nghề kinh doanh

1Đại lý, môi giới, đấu giá4610
2Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
3Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG YODY - CHI NHÁNH NAM ĐỊNH, Mã số thuế: 0801206940-005, được thành lập ngày 16/07/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số nhà 230 Điện Biên, Phường Cửa Bắc, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN TRẦN TIẾN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY CUNG DIG

Mã số thuế: 3502326924

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY CHIỀU

Mã số thuế: 0108057548

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY CANH PHỐ

Mã số thuế: 2802651987

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ ĐÔ VÀNG

Mã số thuế: 0103043059

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ ĐÔ GROUP

Mã số thuế: 0107645508

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ ĐÔ EXPRESS

Mã số thuế: 0108444089

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ THIÊM LAND

Mã số thuế: 0313929858

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ BIÊN

Mã số thuế: 3800769537

CÔNG TY CỔ PHẦN THỤY PHÚ

Mã số thuế: 0105156692

CÔNG TY CỔ PHẦN THỢ ẢNH 3D

Mã số thuế: 0108678400

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI ĐẠI XANH

Mã số thuế: 1101428259

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG YODY

Mã số thuế: 0801206940

Tìm thông tin Doanh nghiệp