Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất khác chưa được phân vào đâu32900
2Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao23950

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sơn Đại Phú, Mã số thuế: 0800902303, được thành lập ngày 03/03/2011, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn An Nghĩa, Thị trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Văn Túc

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp