Ngành nghề kinh doanh

1Chăn nuôi trâu, bò0141
2Chăn nuôi lợn0145
3Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét0810
4Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác0990
5Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản1080
6Sản xuất các cấu kiện kim loại2511
7Thu gom rác thải không độc hại3811
8Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại3821
9Tái chế phế liệu3830
10Xây dựng nhà để ở4101
11Xây dựng nhà không để ở4102
12Xây dựng công trình đường sắt4211
13Xây dựng công trình đường bộ4212
14Xây dựng công trình điện4221
15Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
16Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
17Xây dựng công trình công ích khác4229
18Xây dựng công trình thủy4291
19Xây dựng công trình khai khoáng4292
20Xây dựng công trình chế biến, chế tạo4293
21Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
22Lắp đặt hệ thống điện4321
23Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
24Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
25Đại lý ô tô và xe có động cơ khác4513
26Đại lý, môi giới, đấu giá4610
27Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
28Bán buôn gạo4631
29Bán buôn thực phẩm4632
30Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
31Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4711
32Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719
33Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh4721
34Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
35Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh4723
36Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh4724
37Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
38Cung ứng lao động tạm thời7820
39Cung ứng và quản lý nguồn lao động7830
40Vệ sinh chung nhà cửa8121
41Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác8129
42Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan8130

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LỘC TÀI VN (Tên nước ngoài: LOC TAI VN TRADE AND SERVICES COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0700832388, được thành lập ngày 24/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Tháp, Thị Trấn Kiện Khê, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Quốc Viên

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp