Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
2Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh4721
3Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
4Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh4723
5Dịch vụ ăn uống khác5629
6Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
7Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)5621
8Bán buôn thực phẩm4632
9Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
10Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4711
11Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
12Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
13Bán buôn gạo4631
14Bán buôn đồ uống4633
15Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
16Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
17Dịch vụ đóng gói8292
18Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH QUEENS BEAUTY VIỆT NAM (Tên nước ngoài: BEAUTYS VIETNAM CO., LTD), Mã số thuế: 0700828832, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 9A, ngõ 207 Trường Chinh, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN THỊ DUNG, Số điện thoại: 0969516679, Địa chỉ: Số 9A, ngõ 207 Trường Chinh, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH QUOC VIET GARMENT

Mã số thuế: 0108821114

CÔNG TY TNHH QUOA HOME

Mã số thuế: 0316526053

CÔNG TY TNHH QUO INDOCHINA

Mã số thuế: 0311785449

CÔNG TY TNHH QUO INDOCHINA

Mã số thuế: 0311347357

CÔNG TY TNHH QUO BANGKOK (NTNN)

Mã số thuế: 0311785449-001

CÔNG TY TNHH QUNSHENG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313640576

CÔNG TY TNHH QUNDAK

Mã số thuế: 0313270332

CÔNG TY TNHH QUN DAH

Mã số thuế: 0313809857

CÔNG TY TNHH QUIX BIRD

Mã số thuế: 0312494756

CÔNG TY TNHH QUIN

Mã số thuế: 0313915647

CÔNG TY TNHH QUINTILES VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312873306

CÔNG TY TNHH QUINTILES VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312113841

CÔNG TY TNHH QUINTESSENCE STUDIO

Mã số thuế: 0312691384

CÔNG TY TNHH QUINN 12

Mã số thuế: 0314674923

CÔNG TY TNHH QUINCY VIỆT NAM

Mã số thuế: 2301033066

CÔNG TY TNHH QUIN CLOTHING

Mã số thuế: 0316338356

CÔNG TY TNHH QUILTING ME

Mã số thuế: 0108053631

CÔNG TY TNHH QUIK

Mã số thuế: 0316611358

CÔNG TY TNHH QUIKTECH

Mã số thuế: 2400897927

CÔNG TY TNHH QUICORNAC

Mã số thuế: 5901161900

CÔNG TY TNHH QUICKVIETNAM

Mã số thuế: 0108002651

CÔNG TY TNHH QUICKSTEP

Mã số thuế: 0316032657

CÔNG TY TNHH QUICKSHIP VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107872035

CÔNG TY TNHH QUICKPACK VIỆT NAM

Mã số thuế: 1101849835

CÔNG TY TNHH QUICK VIỆT NAM

Mã số thuế: 0311740751

CÔNG TY TNHH QUICK TALK VIETNAM

Mã số thuế: 0109411103

CÔNG TY TNHH QUICK M&A;

Mã số thuế: 0316659938

CÔNG TY TNHH QUICK BUILD

Mã số thuế: 0314318393

CÔNG TY TNHH QUI TÍN

Mã số thuế: 6300122560

CÔNG TY TNHH QUI PHÚC

Mã số thuế: 0313262109

CÔNG TY TNHH QUI NHÂN

Mã số thuế: 0401755431

CÔNG TY TNHH QUI NGUYỄN TH

Mã số thuế: 2802501702

CÔNG TY TNHH QUESTCER

Mã số thuế: 0312028755

CÔNG TY TNHH QUEST VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313496280

CÔNG TY TNHH QUEST VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313031630

CÔNG TY TNHH QUEST PLANNING VIỆT NAM

Mã số thuế: 0201800373

CÔNG TY TNHH QUEST ASIA

Mã số thuế: 0315435188

CÔNG TY TNHH QUESERA ANALYTICS

Mã số thuế: 0316217087

CÔNG TY TNHH QUESERA ANALYTICS

Mã số thuế: 0316059426

CÔNG TY TNHH QUEENY MOTEL

Mã số thuế: 4101562820

CÔNG TY TNHH QUEENTECH

Mã số thuế: 0312299096

CÔNG TY TNHH QUEENSUN

Mã số thuế: 3502413750

Tìm thông tin Doanh nghiệp