Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động bảo vệ cá nhân8010

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ BẢO VỆ THÀNH ANH THẮNG TẠI HÀ NỘI, Mã số thuế: 0700601172-001, được thành lập ngày 18/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số nhà 16/162 đường Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Mạnh Tường, Số điện thoại: 0988588286, Địa chỉ: Số nhà 16/162 đường Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động bảo vệ cá nhân.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp