Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng nhà không để ở4102
2Xây dựng công trình đường bộ4212
3Xây dựng công trình điện4221
4Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
5Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
6Xây dựng công trình công ích khác4229
7Xây dựng công trình thủy4291
8Phá dỡ4311
9Chuẩn bị mặt bằng4312
10Lắp đặt hệ thống điện4321
11Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
12Xây dựng nhà để ở4101
13Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
14Hoàn thiện công trình xây dựng4330
15Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
16Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
17Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
18Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
19Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
20Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao2395
21Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản1080
22Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP GIAO YẾN (Tên nước ngoài: GIAO YEN INDUSTRIAL DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0601216155, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Xóm 4, Xã Giao Yến, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

Thông tin liên hệ: Ông/Bà ĐẶNG THỦY NGUYÊN, Số điện thoại: 0977130690, Địa chỉ: Xóm 4, Xã Giao Yến, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Chuẩn bị mặt bằng.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp