Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm1512
2Sản xuất khác chưa được phân vào đâu3290
3Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
4Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
5Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
6Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh4753
7Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
8Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH VIỆT TUYỀN, Mã số thuế: 0601211661, được thành lập ngày 13/01/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Km4 đường 10, Xã Yên Quang, Huyện ý Yên, Nam Định

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN THỊ NGA

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH VIỆT TỨ VƯƠNG

Mã số thuế: 0311873494

CÔNG TY TNHH VIỆT TỨ GIA

Mã số thuế: 3603141341

CÔNG TY TNHH VIỆT TƯỜNG LONG AN

Mã số thuế: 1101433442

CÔNG TY TNHH VIỆT TƯỜNG AN

Mã số thuế: 3702579626

CÔNG TY TNHH VIỆT TÚ TÂM

Mã số thuế: 0401475667

CÔNG TY TNHH VIỆT TÚ THỊNH

Mã số thuế: 0315844825

CÔNG TY TNHH VIỆT TÙNG VĂN LÂM

Mã số thuế: 0108856702

CÔNG TY TNHH VIỆT TÙNG PHÁT

Mã số thuế: 0314251156

CÔNG TY TNHH VIỆT TÙNG KHOA

Mã số thuế: 3702886930

CÔNG TY TNHH VIỆT TÙNG BÁCH

Mã số thuế: 0312293129

CÔNG TY TNHH VIỆT TÍN

Mã số thuế: 5000622176

CÔNG TY TNHH VIỆT TÍN VIỆT NAM

Mã số thuế: 3603057481

CÔNG TY TNHH VIỆT TÍN PHÚC

Mã số thuế: 3603279999

CÔNG TY TNHH VIỆT TÍN PHÁT ENC

Mã số thuế: 0315622910

CÔNG TY TNHH VIỆT TÍN NÔNG

Mã số thuế: 2200615621

CÔNG TY TNHH VIỆT TÍN MEDIA

Mã số thuế: 0316603597

CÔNG TY TNHH VIỆT TÍN LONG AN

Mã số thuế: 1101746639

CÔNG TY TNHH VIỆT TÍN JEANS

Mã số thuế: 0312487798

CÔNG TY TNHH VIỆT TÍN HUY

Mã số thuế: 3701864733

CÔNG TY TNHH VIỆT TÍN GARMENT

Mã số thuế: 0313464225

CÔNG TY TNHH VIỆT TÍN DŨNG

Mã số thuế: 0401803477

CÔNG TY TNHH VIỆT TÍN AQUAL

Mã số thuế: 4201919640

CÔNG TY TNHH VIỆT TÍN 108

Mã số thuế: 0311922751

CÔNG TY TNHH VIỆT TÍN 108

Mã số thuế: 0310943501

CÔNG TY TNHH VIỆT TÂY ÚC

Mã số thuế: 3603795640

CÔNG TY TNHH VIỆT TÂN PHƯƠNG

Mã số thuế: 4300763338

CÔNG TY TNHH VIỆT TÂN LỰC

Mã số thuế: 4101462569

CÔNG TY TNHH VIỆT TÂN LỢI

Mã số thuế: 4101436801

CÔNG TY TNHH VIỆT TÂN KỲ

Mã số thuế: 0310192975

CÔNG TY TNHH VIỆT TÂN HƯNG

Mã số thuế: 3602786315

CÔNG TY TNHH VIỆT TÂM

Mã số thuế: 2901305473

CÔNG TY TNHH VIỆT TÂM ĐỒNG

Mã số thuế: 0900990141

CÔNG TY TNHH VIỆT TÂM PHÁT

Mã số thuế: 0105233361

CÔNG TY TNHH VIỆT TÂM MINH

Mã số thuế: 5701764034

CÔNG TY TNHH VIỆT TÂM HƯNG

Mã số thuế: 0310721523

CÔNG TY TNHH VIỆT TÀI

Mã số thuế: 5800972268

CÔNG TY TNHH VIỆT TÀI CHÍNH

Mã số thuế: 5801253675

CÔNG TY TNHH VIỆT TUẤN ĐẠT

Mã số thuế: 2300894432

CÔNG TY TNHH VIỆT TUẤN TRÍ

Mã số thuế: 0401555055

CÔNG TY TNHH VIỆT TUẤN TOÀN

Mã số thuế: 0401793444

CÔNG TY TNHH VIỆT TUẤN THÀNH

Mã số thuế: 0401537151

CÔNG TY TNHH VIỆT TUẤN THI

Mã số thuế: 0401794631

CÔNG TY TNHH VIỆT TUẤN SƠN

Mã số thuế: 5701685978

CÔNG TY TNHH VIỆT TUẤN QUỐC TẾ

Mã số thuế: 0108323091

CÔNG TY TNHH VIỆT TUẤN NHI

Mã số thuế: 0316479607

CÔNG TY TNHH VIỆT TUẤN KHOÁI CHÂU

Mã số thuế: 0900887930

CÔNG TY TNHH VIỆT TUẤN CAM LÂM

Mã số thuế: 4201620434

CÔNG TY TNHH VIỆT TUẤN AUTO

Mã số thuế: 0401822617

CÔNG TY TNHH VIỆT TUẤN - SG

Mã số thuế: 0314341434

Tìm thông tin Doanh nghiệp