Ngành nghề kinh doanh

1Khai thác thuỷ sản biển0311
2Khai thác thuỷ sản nội địa0312
3Nuôi trồng thuỷ sản biển0321
4Nuôi trồng thuỷ sản nội địa0322
5Đại lý du lịch7911
6Điều hành tua du lịch7912
7Đại lý, môi giới, đấu giá4610
8Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
9Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp8110
10Dịch vụ đóng gói8292
11Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
12Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản1020
13Bán buôn thực phẩm4632
14Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
15Chế biến và bảo quản rau quả1030
16Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh0118
17Trồng cây ăn quả0121
18Xây dựng nhà để ở4101
19Xây dựng nhà không để ở4102
20Xây dựng công trình đường bộ4212
21Xây dựng công trình điện4221
22Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
23Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
24Xây dựng công trình công ích khác4229
25Lắp đặt hệ thống điện4321
26Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
27Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
28Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
29Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7990
30Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu6619
31Hoạt động tư vấn quản lý7020
32Quảng cáo7310
33Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
34Trồng cây lâu năm khác0129
35Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
36Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ÐOÀN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN VÀ DU LỊCH SINH THÁI DTK (Tên nước ngoài: DTK AQUACULTURE AND ECOLOGICAL TOURISM GROUP JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0601197463, được thành lập ngày 03/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Xóm 4, Xã Hoàng Nam, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Ðịnh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lưu Văn Khương

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Nuôi trồng thuỷ sản nội địa.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN HUY

Mã số thuế: 2500576571

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AMY

Mã số thuế: 0108751280

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALC

Mã số thuế: 0107909983

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALADIN

Mã số thuế: 0108641785

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AKIRA

Mã số thuế: 0315287638

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AIC

Mã số thuế: 0104707717

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AGAPE

Mã số thuế: 0108768527

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADO

Mã số thuế: 0107653234

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADG

Mã số thuế: 0108993480

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAMA

Mã số thuế: 0316362528

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ACZ

Mã số thuế: 0315300134

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ACT

Mã số thuế: 0316765083

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 882

Mã số thuế: 0801324888

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 86

Mã số thuế: 0316503930

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 5 SAO

Mã số thuế: 0316798113

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 4H30

Mã số thuế: 0316252331

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 3HG

Mã số thuế: 0107371800

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 36

Mã số thuế: 2901812120

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 1989

Mã số thuế: 2902038608

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 18

Mã số thuế: 0108705710

Tìm thông tin Doanh nghiệp