Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất đồ chơi, trò chơi3240
2Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác1391
3Sản xuất thảm, chăn, đệm1393
4Xây dựng công trình chế biến, chế tạo4293
5Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm1512
6Sản xuất các loại dây bện và lưới1394
7Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
8Xây dựng nhà không để ở4102
9Sản xuất giày dép1520
10Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)3315
11Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc1430
12Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
13Xây dựng nhà để ở4101
14Đóng tàu và cấu kiện nổi3011
15Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu1399
16Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
17Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
18Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
19Phá dỡ4311
20Dịch vụ ăn uống khác5629
21Chuẩn bị mặt bằng4312
22Hoàn thiện công trình xây dựng4330
23Xây dựng công trình khai khoáng4292
24Lắp đặt hệ thống điện4321
25Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
26Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí3012
27Sản xuất sản phẩm từ da lông thú1420
28Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
29Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
30Xây dựng công trình điện4221
31Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
32Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
33Sản xuất sợi1311
34Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
35Sản xuất vải dệt thoi1312
36Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
37Hoàn thiện sản phẩm dệt1313
38Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)5621
39Xây dựng công trình thủy4291
40Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)1392
41Xây dựng công trình đường bộ4212
42Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
43Xây dựng công trình công ích khác4229
44May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)1410

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SÔNG NINH (Tên nước ngoài: SONG NINH CONSTRUCTION AND INVESMENT JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0601194487, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Xóm Hưng Đạo, Xã Xuân Ninh, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Viết Tiến, Số điện thoại: 0916285025, Địa chỉ: Xóm Hưng Đạo, Xã Xuân Ninh, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất đồ chơi, trò chơi.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp