Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất sợi1311
2Sản xuất vải dệt thoi1312
3Hoàn thiện sản phẩm dệt1313
4Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác1391
5Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)1392
6Sản xuất thảm, chăn, đệm1393
7Sản xuất các loại dây bện và lưới1394
8Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu1399
9May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)1410
10Sản xuất sản phẩm từ da lông thú1420
11Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc1430
12Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm1512
13Sản xuất giày dép1520
14Xây dựng nhà để ở4101
15Xây dựng nhà không để ở4102
16Xây dựng công trình đường sắt4211
17Xây dựng công trình đường bộ4212
18Xây dựng công trình điện4221
19Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
20Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
21Xây dựng công trình công ích khác4229
22Xây dựng công trình thủy4291
23Xây dựng công trình khai khoáng4292
24Xây dựng công trình chế biến, chế tạo4293
25Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
26Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
27Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác4520
28Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
29Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
30Vận tải hành khách đường bộ khác4932
31Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
32Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
33Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
34Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
35Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
36Cung ứng lao động tạm thời7820
37Cung ứng và quản lý nguồn lao động7830
38Đại lý du lịch7911
39Điều hành tua du lịch7912
40Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7990
41Vệ sinh chung nhà cửa8121
42Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác8129
43Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan8130
44Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng8710

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THD YOSHIO (Tên nước ngoài: THD YOSHIO TRADE JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0601194462, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 18 đường Song Hào, Phường Trần Quang Khải, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Quách Tiến Thành, Số điện thoại: 0947431179, Địa chỉ: Số 18 đường Song Hào, Phường Trần Quang Khải, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú).

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp