Ngành nghề kinh doanh

1Cho thuê xe có động cơ7710
2Xây dựng công trình chế biến, chế tạo4293
3Xây dựng nhà không để ở4102
4Cung ứng lao động tạm thời7820
5Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)3315
6Nuôi trồng thuỷ sản nội địa0322
7Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
8Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
9Xây dựng công trình đường sắt4211
10Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
11Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
12Đóng tàu và cấu kiện nổi3011
13Phá dỡ4311
14Xây dựng nhà để ở4101
15Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
16Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
17Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
18Chuẩn bị mặt bằng4312
19Hoàn thiện công trình xây dựng4330
20Lắp đặt hệ thống điện4321
21Xây dựng công trình khai khoáng4292
22Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
23Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
24Khai thác thuỷ sản biển0311
25Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí3012
26Xây dựng công trình điện4221
27Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
28Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
29Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh4721
30Đại lý, môi giới, đấu giá4610
31Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
32Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
33Nuôi trồng thuỷ sản biển0321
34Khai thác thuỷ sản nội địa0312
35Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
36Xây dựng công trình thủy4291
37Bán buôn thực phẩm4632
38Bán buôn tổng hợp4690
39Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh4723
40Bán buôn đồ uống4633
41Xây dựng công trình công ích khác4229
42Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
43Xây dựng công trình đường bộ4212
44Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN HỢP THÀNH (Tên nước ngoài: HOP THANH AQUACULTURE COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0601194448, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Xóm Ninh Giang, Xã Hải Giang, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trần Văn Hợp, Số điện thoại: 0986898595, Địa chỉ: Xóm Ninh Giang, Xã Hải Giang, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Nuôi trồng thuỷ sản nội địa.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp