Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn gạo4631
2Sao chép bản ghi các loại1820
3Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại2592
4Sản xuất khác chưa được phân vào đâu3290
5Dịch vụ liên quan đến in1812
6Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
7Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
8Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
9Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
10In ấn1811
11Hoàn thiện sản phẩm dệt1313
12Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ HỒNG KHẢI (Tên nước ngoài: HONG KHAI COMPANY HK), Mã số thuế: 0601176953, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tổ 8, Thị trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Nam Định

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN THỊ QUÝ

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KIM KHÍ SUNRISE

Mã số thuế: 0107296198

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KIM KHÍ AN PHÚ

Mã số thuế: 2301081038

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KIM HƯỜNG

Mã số thuế: 5701864536

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHÁNH NGÂN

Mã số thuế: 5701746116

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHÁNH NGÂN

Mã số thuế: 5101746116

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHÁNH HƯNG

Mã số thuế: 0315436230

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOAN KIM CHUNG

Mã số thuế: 0107557114

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ IPEX

Mã số thuế: 0313439821

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ IN MINH THÀNH

Mã số thuế: 0313914001

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ IN GIA MINH

Mã số thuế: 0312860723

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ HỒNG THẮNG

Mã số thuế: 5702062253

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ HỒNG QUANG

Mã số thuế: 5701740548

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ HỒNG NGÁT

Mã số thuế: 0312098135

Tìm thông tin Doanh nghiệp