Ngành nghề kinh doanh

1Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan63110
2Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh47530
3Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
4Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
5Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ4782
6Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác45200
7Hoạt động tư vấn quản lý70200
8Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45120
9Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Nam Thư Customs (Tên nước ngoài: Nam Thu Customs Company Limited), Mã số thuế: 0601161322, được thành lập ngày 23/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 61/703 Trường Chinh, Phường Hạ Long, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Vũ Văn Cuông

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động tư vấn quản lý.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH NAMU SHOP VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109444998

CÔNG TY TNHH NAMU INDUSTRY

Mã số thuế: 0314939288

CÔNG TY TNHH NAMSTONE

Mã số thuế: 0109301710

CÔNG TY TNHH NAMPHARMA

Mã số thuế: 0316681108

CÔNG TY TNHH NAMPERFUME

Mã số thuế: 0316901314

CÔNG TY TNHH NAMLANG

Mã số thuế: 0316645692

CÔNG TY TNHH NAMKHA GROUP

Mã số thuế: 0316788725

CÔNG TY TNHH NAMKA COFFEE

Mã số thuế: 3901261394

CÔNG TY TNHH NAMIWA KIM BÔI HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400524818

CÔNG TY TNHH NAMIGAR

Mã số thuế: 0316411782

CÔNG TY TNHH NAMI HOMESTAY

Mã số thuế: 0401894900

CÔNG TY TNHH NAMEK

Mã số thuế: 0108440447

CÔNG TY TNHH NAMCAPITAL

Mã số thuế: 4201557768

CÔNG TY TNHH NAM ĐỒNG THẢO

Mã số thuế: 0316774779

CÔNG TY TNHH NAM ĐẠI PHÁT GLASS

Mã số thuế: 0316836111

CÔNG TY TNHH NAM ĐẠI LỢI

Mã số thuế: 0314876969

CÔNG TY TNHH NAM ĐĂNG PHÁT

Mã số thuế: 0601156770

CÔNG TY TNHH NAM ĐIỀN VƯƠNG

Mã số thuế: 0315938329

CÔNG TY TNHH NAM ÁNH PHÚ

Mã số thuế: 0402054414

CÔNG TY TNHH NAM Y TUỆ TĨNH

Mã số thuế: 6300339676

CÔNG TY TNHH NAM Y DƯỢC GROUP

Mã số thuế: 0109596574

CÔNG TY TNHH NAM VƯỢNG

Mã số thuế: 0316803613

CÔNG TY TNHH NAM VĨNH HOÀNG

Mã số thuế: 0109653776

CÔNG TY TNHH NAM VIỆT VINA CARE

Mã số thuế: 0315000356

CÔNG TY TNHH NAM VIỆT TSCL

Mã số thuế: 0316602811

CÔNG TY TNHH NAM VIỆT TRAVEL

Mã số thuế: 0801246661

CÔNG TY TNHH NAM VIỆT QUỐC

Mã số thuế: 3603805948

CÔNG TY TNHH NAM VIỆT HÒA

Mã số thuế: 0316650519

CÔNG TY TNHH NAM VIỆT GẠO

Mã số thuế: 1801696253

CÔNG TY TNHH NAM VIỆT CONSTRUCTION

Mã số thuế: 0315202881

CÔNG TY TNHH NAM VIỆT 686

Mã số thuế: 5701921720

CÔNG TY TNHH NAM VIỆT

Mã số thuế: 2901947657

CÔNG TY TNHH NAM VINH - HP

Mã số thuế: 2100634821

CÔNG TY TNHH NAM VI LAND

Mã số thuế: 0314826742

CÔNG TY TNHH NAM UN

Mã số thuế: 0108120824

CÔNG TY TNHH NAM TÙNG GLOBAL

Mã số thuế: 0109592097

CÔNG TY TNHH NAM TÂY

Mã số thuế: 0108223890

CÔNG TY TNHH NAM TUỆ LONG

Mã số thuế: 3603786124

CÔNG TY TNHH NAM TUẤN ECOMMERCE GROUP

Mã số thuế: 0402102925

CÔNG TY TNHH NAM TRUNG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108372902

CÔNG TY TNHH NAM TRUNG HƯNG

Mã số thuế: 2901914482

CÔNG TY TNHH NAM TRANG PHÁT

Mã số thuế: 4601573813

CÔNG TY TNHH NAM TIỀN HẢI

Mã số thuế: 0109714179

CÔNG TY TNHH NAM TIẾN BẾN TRE

Mã số thuế: 1301104156

CÔNG TY TNHH NAM TIẾN 36

Mã số thuế: 2802556959

CÔNG TY TNHH NAM TIÊN HỘI AN

Mã số thuế: 4001155074

CÔNG TY TNHH NAM THẮNG QUẢNG NAM

Mã số thuế: 4001152718

CÔNG TY TNHH NAM THẮNG PRO

Mã số thuế: 2901928171

Tìm thông tin Doanh nghiệp