Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất kim loại màu và kim loại quý24200
2Đúc sắt thép24310
3Sản xuất sắt, thép, gang24100
4Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu2599
5Bán buôn tổng hợp46900
6Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
7Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
8Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
9Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
10Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại25910
11Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
12Đúc kim loại màu24320
13Sản xuất các cấu kiện kim loại25110
14Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại25920
15Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng25930

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Nhôm Đúc Tấn Phát (Tên nước ngoài: Công Ty Cổ Phần Nhôm Đúc Tấn Phát), Mã số thuế: 0601161308, được thành lập ngày 23/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Xóm 11, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Mai Văn Toàn

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ZION

Mã số thuế: 2301017603

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VŨ HOÀNG

Mã số thuế: 0109719152

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VSI PLAS

Mã số thuế: 0109327500

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂY NGUYÊN

Mã số thuế: 6001603682

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THÀNH LUÂN

Mã số thuế: 0108375149

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SƠN KỲ

Mã số thuế: 0314790729

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PHÚC YÊN

Mã số thuế: 2500613960

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA LỘC AN

Mã số thuế: 3603523439

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA LIÊN BẢO

Mã số thuế: 0601155495

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA KINH BẮC

Mã số thuế: 2400906515

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HZM

Mã số thuế: 2400915781

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HKTV

Mã số thuế: 0109258800

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA FUJA

Mã số thuế: 0901063855

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÁCH KHANG

Mã số thuế: 3401216192

CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT MINH

Mã số thuế: 6200095289

CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT LỆ SEASIDE

Mã số thuế: 3101041590

CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT ANH KON TUM

Mã số thuế: 6101271448

CÔNG TY CỔ PHẦN NHẤT ĐIỂN

Mã số thuế: 3603787336

CÔNG TY CỔ PHẦN NHẤT VẠN PHÁT

Mã số thuế: 0316732419

CÔNG TY CỔ PHẦN NHẤT PHONG 799

Mã số thuế: 0801247898

CÔNG TY CỔ PHẦN NHẤT HUY

Mã số thuế: 2500491712

CÔNG TY CỔ PHẦN NHƯ Ý TOURIST

Mã số thuế: 0401916449

Tìm thông tin Doanh nghiệp