Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng công trình công ích42200
2Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính62090
3Lập trình máy vi tính62010
4Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu2599
5Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
6Sửa chữa máy móc, thiết bị33120
7Sửa chữa thiết bị điện33140
8Phá dỡ43110
9Thu gom rác thải không độc hại38110
10Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
11Hoàn thiện công trình xây dựng43300
12Thu gom rác thải độc hại3812
13Khai thác, xử lý và cung cấp nước36000
14Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
15Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
16Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại38210
17Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu82990
18Thoát nước và xử lý nước thải3700
19Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
20Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
21Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại25910
22Sửa chữa thiết bị khác33190
23Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
24Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính62020
25Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại25920
26Chuẩn bị mặt bằng43120
27Xây dựng nhà các loại41000
28Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại3822
29Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
30Lắp đặt hệ thống điện43210

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Môi Trường Thành Nam Vina (Tên nước ngoài: Thanh Nam Vina Environment Engineering Company Limited), Mã số thuế: 0601161192, được thành lập ngày 23/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Xóm Hàng, thôn Gia Hòa, Xã Lộc An, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thị Thúy Nga

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT PRO-1

Mã số thuế: 0316651262

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT PRECISEWORKS

Mã số thuế: 0316719633

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT PHÁT HƯNG

Mã số thuế: 0314844117

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT PHI HỒNG

Mã số thuế: 3901314487

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT OPEN

Mã số thuế: 0316937021

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ODIN

Mã số thuế: 0316379909

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NTD

Mã số thuế: 6001713212

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NPC

Mã số thuế: 6001713237

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NK

Mã số thuế: 0312720807

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NHẬT PHÚC

Mã số thuế: 0315212505

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NHẬT HOÀNG

Mã số thuế: 0316824645

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NHN

Mã số thuế: 0109517639

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NHIỆT QUANG

Mã số thuế: 0106687992

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NGỌC PHÁT

Mã số thuế: 3603526990

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NGUYÊN PHÁT

Mã số thuế: 3002093157

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NGUYÊN LÊ

Mã số thuế: 0402069812

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NEW-TOOLS

Mã số thuế: 0314986263

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM ANH

Mã số thuế: 0314938527

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT N.H

Mã số thuế: 0314818847

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MẠNH TIẾN

Mã số thuế: 0314339121

Tìm thông tin Doanh nghiệp