Ngành nghề kinh doanh

1Hoàn thiện sản phẩm dệt13130
2Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)13220
3Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác13210
4Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu13290
5Sản xuất vải dệt thoi13120
6Bán buôn tổng hợp46900
7Sản xuất thảm, chăn đệm13230
8Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
9Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
10Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
11Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu82990
12May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)14100
13Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
14Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc14300

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH May Phúc Hằng (Tên nước ngoài: Phuc Hang Garment Company Limited), Mã số thuế: 0601156996, được thành lập ngày 28/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 136 Trần Đăng Ninh, Phường Trần Đăng Ninh, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thị Mau

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú).

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MAY THẾ BẢO PDN

Mã số thuế: 1101899000

CÔNG TY TNHH MAY THẢO ANH

Mã số thuế: 0801242970

CÔNG TY TNHH MAY THƯỢNG HỒNG

Mã số thuế: 0109422313

CÔNG TY TNHH MAY THƯỞNG NHƯ Ý

Mã số thuế: 4001139033

CÔNG TY TNHH MAY THÙY LÂM

Mã số thuế: 0314868118

CÔNG TY TNHH MAY THÊU VIỆT HƯNG

Mã số thuế: 0108950688

CÔNG TY TNHH MAY THÊU QUỐC HÀO

Mã số thuế: 0316937247

CÔNG TY TNHH MAY THÊU QUANG MINH

Mã số thuế: 2301103468

CÔNG TY TNHH MAY THÊU MINH PHÚC

Mã số thuế: 0801264082

CÔNG TY TNHH MAY THÊU JM

Mã số thuế: 0316416614

CÔNG TY TNHH MAY THÊU HỒNG ĐẠT

Mã số thuế: 0314951020

CÔNG TY TNHH MAY THÊU HOÀNG KHÔI

Mã số thuế: 0314930912

CÔNG TY TNHH MAY THÁI VIỆT TRUNG

Mã số thuế: 0801246446

CÔNG TY TNHH MAY THÁI DƯƠNG

Mã số thuế: 2100657924

CÔNG TY TNHH MAY THÀNH ĐẠT VINA

Mã số thuế: 2700933213

CÔNG TY TNHH MAY THÀNH ĐẠT TG

Mã số thuế: 1201613696

CÔNG TY TNHH MAY THÀNH THỦY

Mã số thuế: 2601061850

CÔNG TY TNHH MAY THÀNH AN HD

Mã số thuế: 0801246559

CÔNG TY TNHH MAY THUẬN ĐỨC

Mã số thuế: 3401178081

CÔNG TY TNHH MAY THUẬN YẾN

Mã số thuế: 2301142474

CÔNG TY TNHH MAY THUẬN PHƯƠNG

Mã số thuế: 3101047095

CÔNG TY TNHH MAY THUẬN PHÁT LỘC

Mã số thuế: 0316343860

CÔNG TY TNHH MAY THIỆN PHƯỚC

Mã số thuế: 0315244345

CÔNG TY TNHH MAY THIỀN SƠN

Mã số thuế: 0315262471

CÔNG TY TNHH MAY THIÊN ĐỈNH

Mã số thuế: 0314808239

CÔNG TY TNHH MAY THIÊN TRÂN

Mã số thuế: 4001163131

CÔNG TY TNHH MAY THIÊN THANH

Mã số thuế: 0801246171

CÔNG TY TNHH MAY THIÊN SƠN

Mã số thuế: 0901104847

CÔNG TY TNHH MAY THIÊN NGUYÊN

Mã số thuế: 3401219027

CÔNG TY TNHH MAY THANH UYÊN

Mã số thuế: 2802806493

CÔNG TY TNHH MAY THANH HUYỀN

Mã số thuế: 0601220419

CÔNG TY TNHH MAY TAM AN

Mã số thuế: 3502448418

CÔNG TY TNHH MAY T&Y; VINA

Mã số thuế: 2400917845

CÔNG TY TNHH MAY T&C VINA

Mã số thuế: 2901932629

CÔNG TY TNHH MAY SỸ BINH

Mã số thuế: 5400490421

CÔNG TY TNHH MAY SẢN XUẤT HẢI NAM

Mã số thuế: 0601220440

CÔNG TY TNHH MAY SƠN TÙNG PHÁT

Mã số thuế: 2400833641

CÔNG TY TNHH MAY SƠN NGA

Mã số thuế: 2400845340

CÔNG TY TNHH MAY SĨ THÀNH

Mã số thuế: 1801593025

CÔNG TY TNHH MAY STUDIO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108408115

CÔNG TY TNHH MAY SP

Mã số thuế: 0801257800

CÔNG TY TNHH MAY SINH VIỆT

Mã số thuế: 5801414315

CÔNG TY TNHH MAY SAIGON HOTEL

Mã số thuế: 0316446288

CÔNG TY TNHH MAY QUỐC TIẾN

Mã số thuế: 1201610889

CÔNG TY TNHH MAY QUANG THIÊN HẢI

Mã số thuế: 0314895577

CÔNG TY TNHH MAY PHƯỚC BINH

Mã số thuế: 0315819917

CÔNG TY TNHH MAY PHƯƠNG LOAN

Mã số thuế: 1001128861

Tìm thông tin Doanh nghiệp