Ngành nghề kinh doanh

1Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
2Bán buôn tổng hợp46900
3Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa1702
4Phá dỡ43110
5Thu gom rác thải không độc hại38110
6Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
7Hoàn thiện công trình xây dựng43300
8Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
9Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
10Đại lý, môi giới, đấu giá4610
11Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
12Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu17090
13Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại38210
14Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác39000
15Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
16Cho thuê xe có động cơ7710
17Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
18Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
19Chuẩn bị mặt bằng43120
20Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh47610

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THUẬN HÒA PHÁT (Tên nước ngoài: THUAN HOA PHAT TRADING COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0601140435, được thành lập ngày 06/08/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 1/6 Nguyễn Trãi, Phường Vị Hoàng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Thông tin liên hệ: Ông/Bà PHẠM TRƯỜNG GIANG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THUẬN THU

Mã số thuế: 0105256954

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THUẬN SAO

Mã số thuế: 0201117505

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THUẬN MAI

Mã số thuế: 0106824712

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THUẬN KÝ

Mã số thuế: 3502319490

Tìm thông tin Doanh nghiệp