Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn tổng hợp46900
2Đại lý, môi giới, đấu giá4610
3Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
4Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
5Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
6Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
7Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh47300

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỈNH NGOAN (Tên nước ngoài: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỈNH NGOAN), Mã số thuế: 0601135805, được thành lập ngày 03/04/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Đội 2, Ngọc Lâm, Xã Nghĩa Hải, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trần Văn Thỉnh, Số điện thoại: 0914466882, Địa chỉ: Đội 2, Ngọc Lâm, Xã Nghĩa Hải, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn tổng hợp.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỌ KỲ LINH

Mã số thuế: 0314277193

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỌ HỒNG

Mã số thuế: 3501941684

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỌ HƯNG

Mã số thuế: 0311810776

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỌ DUYÊN

Mã số thuế: 1701897693

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỊNH

Mã số thuế: 1701374326

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỊNH ĐẠT

Mã số thuế: 6001108568

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỊNH UYÊN

Mã số thuế: 5800875151

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỊNH TẤN

Mã số thuế: 2801903399

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỊNH TÂN TG

Mã số thuế: 1201238734

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỊNH THÁI

Mã số thuế: 1701314373

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 6001036377

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỊNH PHÁN

Mã số thuế: 6001185509

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỊNH LÝ

Mã số thuế: 0401776382

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỊNH KHANG

Mã số thuế: 3501753948

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỊNH KHAI

Mã số thuế: 0311471435

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỊNH HẰNG

Mã số thuế: 5500400929

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỊNH HOÀNG

Mã số thuế: 2500432643

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỊNH CÚC

Mã số thuế: 2801672624

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỊNH AN

Mã số thuế: 5600218423

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỊNH AN TG

Mã số thuế: 1201443853

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỊ TRẦN

Mã số thuế: 0313734400

Tìm thông tin Doanh nghiệp