Ngành nghề kinh doanh

1Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại38210
2Thoát nước và xử lý nước thải3700
3Thu gom rác thải không độc hại38110
4Xây dựng nhà các loại41000
5Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
6Xây dựng công trình công ích42200
7Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
8Phá dỡ43110
9Chuẩn bị mặt bằng43120
10Lắp đặt hệ thống điện43210
11Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
12Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
13Hoàn thiện công trình xây dựng43300
14Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
15Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
16Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
17Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
18Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
19Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
20Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
21Bán buôn tổng hợp46900
22Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
23Kiểm tra và phân tích kỹ thuật71200
24Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
25Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng1104
26Sản xuất sợi13110
27Hoàn thiện sản phẩm dệt13130
28May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)14100

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XANH BHP (Tên nước ngoài: BHP GREEN ENVIRONMENT COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0601135795, được thành lập ngày 03/04/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 183 Đò Quan, Phường Cửa Nam, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN TRUNG THỦY, Số điện thoại: 0979397518, Địa chỉ: Số 183 Đò Quan, Phường Cửa Nam, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XANH MT

Mã số thuế: 0316874773

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XANH K&L

Mã số thuế: 0314203681

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XANH HT

Mã số thuế: 3002036039

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XANH DPG

Mã số thuế: 0311780715

Tìm thông tin Doanh nghiệp