Ngành nghề kinh doanh

1Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)5621
2Dịch vụ ăn uống khác5629
3Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
4Bán buôn đồ uống4633
5Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4711
6Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ4781
7Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
8Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719
9Bán buôn thực phẩm4632
10Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh4721
11Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt1010
12Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản1020
13Chế biến và bảo quản rau quả1030
14Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TMDV BÌNH A VIỆT (Tên nước ngoài: BìNH A VIệT), Mã số thuế: 0402097640, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 60 Trung Lương 9, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRƯƠNG ĐÌNH BÌNH, Số điện thoại: 0983258441, Địa chỉ: 60 Trung Lương 9, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TMDV BẢO ẤN

Mã số thuế: 5800946596

CÔNG TY TNHH TMDV BẢO TÍN

Mã số thuế: 3100964010

CÔNG TY TNHH TMDV BẢO TRÂN

Mã số thuế: 0108312734

CÔNG TY TNHH TMDV BẢO THIÊN

Mã số thuế: 3502441500

CÔNG TY TNHH TMDV BẢO SƠN

Mã số thuế: 2301091597

CÔNG TY TNHH TMDV BẢO QUANG

Mã số thuế: 3603729197

CÔNG TY TNHH TMDV BẢO PHÚC

Mã số thuế: 0315685942

CÔNG TY TNHH TMDV BẢO PHÁT - HP

Mã số thuế: 0316449659

CÔNG TY TNHH TMDV BẢO NGỌC LIÊN

Mã số thuế: 0315464171

CÔNG TY TNHH TMDV BẢO NGỌC HƯNG

Mã số thuế: 2400824090

CÔNG TY TNHH TMDV BẢO NGỌC ANGEL

Mã số thuế: 4201904443

CÔNG TY TNHH TMDV BẢO NAM

Mã số thuế: 0109630338

CÔNG TY TNHH TMDV BẢO MINH

Mã số thuế: 0107748648

CÔNG TY TNHH TMDV BẢO MINH ANH

Mã số thuế: 4201920043

CÔNG TY TNHH TMDV BẢO LỘC AN PHÁT

Mã số thuế: 5801401845

CÔNG TY TNHH TMDV BẢO LÝ

Mã số thuế: 2902096536

CÔNG TY TNHH TMDV BẢO LONG

Mã số thuế: 3702536622

CÔNG TY TNHH TMDV BẢO KIM

Mã số thuế: 0316017088

CÔNG TY TNHH TMDV BẢO KHANG

Mã số thuế: 2802495671

CÔNG TY TNHH TMDV BẢO HÂN

Mã số thuế: 2802885103

CÔNG TY TNHH TMDV BẢO AN PHÁT

Mã số thuế: 3701699818

CÔNG TY TNHH TMDV BẠCH KIM

Mã số thuế: 0315375725

CÔNG TY TNHH TMDV BĐS ĐẤT VEN ĐÔ

Mã số thuế: 4201890166

CÔNG TY TNHH TMDV BĐS ĐẤT PHÁT

Mã số thuế: 3702633665

CÔNG TY TNHH TMDV BĐS PHÚC AN

Mã số thuế: 0315590835

CÔNG TY TNHH TMDV BĐS MINH PHÁT LAND

Mã số thuế: 3702901593

CÔNG TY TNHH TMDV BĐS CƯỜNG VŨ

Mã số thuế: 0315127881

CÔNG TY TNHH TMDV BÚT LÁ CHUỐI

Mã số thuế: 0315798230

CÔNG TY TNHH TMDV BÌNH SƠN

Mã số thuế: 4300847926

CÔNG TY TNHH TMDV BÌNH NGUYÊN AN

Mã số thuế: 4601568443

CÔNG TY TNHH TMDV BÌNH AN

Mã số thuế: 0105156766

CÔNG TY TNHH TMDV BÌNH AN VŨNG TÀU

Mã số thuế: 3502407965

CÔNG TY TNHH TMDV BÌNH AN PHÁT

Mã số thuế: 4201674091

Tìm thông tin Doanh nghiệp