Ngành nghề kinh doanh

1Đúc kim loại màu2432
2Đúc sắt thép2431
3Sản xuất các cấu kiện kim loại2511
4Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu2399
5Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại2591
6Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại2592
7Hoàn thiện công trình xây dựng4330
8Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
9Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
10Xây dựng nhà để ở4101
11Xây dựng nhà không để ở4102
12Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
13Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
14Xây dựng công trình công ích khác4229
15Xây dựng công trình thủy4291
16Xây dựng công trình khai khoáng4292
17Xây dựng công trình chế biến, chế tạo4293
18Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
19Phá dỡ4311
20Chuẩn bị mặt bằng4312
21Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
22Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TÙNG ANH ROYAL, Mã số thuế: 0402097619, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 267 Nguyễn Phước Lan, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGÔ ANH ĐỨC, Số điện thoại: 0904579513, Địa chỉ: 267 Nguyễn Phước Lan, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Đúc kim loại màu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TÙNG HOA GIA LAI

Mã số thuế: 5900978270

CÔNG TY TNHH TÙNG GIANG

Mã số thuế: 0102000251

CÔNG TY TNHH TÙNG GIANG ANH

Mã số thuế: 4900868540

CÔNG TY TNHH TÙNG GHẸ

Mã số thuế: 0313789135

CÔNG TY TNHH TÙNG FOOD

Mã số thuế: 4001171950

CÔNG TY TNHH TÙNG DƯƠNG

Mã số thuế: 3501743805

CÔNG TY TNHH TÙNG DƯƠNG VĨNH PHÚC

Mã số thuế: 2500566164

CÔNG TY TNHH TÙNG DƯƠNG VINA

Mã số thuế: 2500651035

CÔNG TY TNHH TÙNG DƯƠNG TH

Mã số thuế: 2802582204

CÔNG TY TNHH TÙNG DƯƠNG THI SƠN

Mã số thuế: 0700787456

CÔNG TY TNHH TÙNG DƯƠNG PHẠM

Mã số thuế: 0105770091

CÔNG TY TNHH TÙNG DƯƠNG MÓNG CÁI

Mã số thuế: 5701417658

CÔNG TY TNHH TÙNG DƯƠNG HƯNG YÊN

Mã số thuế: 0900860576

CÔNG TY TNHH TÙNG DƯƠNG BẮC NINH

Mã số thuế: 2301176674

CÔNG TY TNHH TÙNG DƯƠNG BẠCH

Mã số thuế: 3603256568

CÔNG TY TNHH TÙNG DƯƠNG BVN

Mã số thuế: 4201879356

CÔNG TY TNHH TÙNG DUY

Mã số thuế: 0102023994

CÔNG TY TNHH TÙNG DUY ĐỨC

Mã số thuế: 3800820769

CÔNG TY TNHH TÙNG DUNG ĐỨC HÒA

Mã số thuế: 1101879163

CÔNG TY TNHH TÙNG DUNG PHÁT

Mã số thuế: 0315343498

CÔNG TY TNHH TÙNG DANH

Mã số thuế: 3002124366

CÔNG TY TNHH TÙNG DANG

Mã số thuế: 2801814519

CÔNG TY TNHH TÙNG CƯỜNG ĐC

Mã số thuế: 0801215173

CÔNG TY TNHH TÙNG CƯỜNG PHÁT

Mã số thuế: 5801250716

CÔNG TY TNHH TÙNG CÔNG

Mã số thuế: 2901407411

CÔNG TY TNHH TÙNG CÁT

Mã số thuế: 3101050080

CÔNG TY TNHH TÙNG CORP

Mã số thuế: 0402071152

CÔNG TY TNHH TÙNG COLLECTION

Mã số thuế: 0313694275

CÔNG TY TNHH TÙNG CHƯƠNG

Mã số thuế: 0315417421

CÔNG TY TNHH TÙNG CHIẾN

Mã số thuế: 0201149056

CÔNG TY TNHH TÙNG CHINH

Mã số thuế: 2600939490

CÔNG TY TNHH TÙNG CHI THỊNH

Mã số thuế: 5500439281

CÔNG TY TNHH TÙNG CHI HL

Mã số thuế: 5701801141

CÔNG TY TNHH TÙNG BẢO NAM

Mã số thuế: 1001211622

CÔNG TY TNHH TÙNG BẢO LÂM

Mã số thuế: 5701800476

CÔNG TY TNHH TÙNG BÁCH

Mã số thuế: 5800996967

CÔNG TY TNHH TÙNG BÁCH VÀNG

Mã số thuế: 1701990011

CÔNG TY TNHH TÙNG BÁCH VÀNG

Mã số thuế: 0314011404

CÔNG TY TNHH TÙNG BÁCH VIỆT MỸ

Mã số thuế: 3602270672

CÔNG TY TNHH TÙNG BÁCH THỤ

Mã số thuế: 0401729505

CÔNG TY TNHH TÙNG BÁCH THẢO

Mã số thuế: 0106493080

CÔNG TY TNHH TÙNG BÁCH NHẬT

Mã số thuế: 0313098441

CÔNG TY TNHH TÙNG BÁCH LÊ

Mã số thuế: 4500594944

CÔNG TY TNHH TÙNG BÁCH LÂM

Mã số thuế: 0109070421

CÔNG TY TNHH TÙNG BÁCH HƯNG YÊN

Mã số thuế: 0901087655

CÔNG TY TNHH TÙNG BÁCH GIA

Mã số thuế: 5701904958

CÔNG TY TNHH TÙNG BÁCH BẢO

Mã số thuế: 0401996187

CÔNG TY TNHH TÙNG BÁCH 68

Mã số thuế: 2802611092

CÔNG TY TNHH TÙNG ANH VP

Mã số thuế: 2500564600

CÔNG TY TNHH TÙNG ANH THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601519478

Tìm thông tin Doanh nghiệp