Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất khác chưa được phân vào đâu3290
2Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
3Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT VÀ CHẾ TÁC TÂM TRẦM HƯƠNG, Mã số thuế: 0402097552, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 108/27/31 Mẹ Suốt, Tổ 34, Phường Hoà Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN VŨ TRA, Số điện thoại: 0961494994, Địa chỉ: 108/27/31 Mẹ Suốt, Tổ 34, Phường Hoà Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp