Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm4651
2Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông4652
3Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
4Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp4653
5Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
6Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
7Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính6202
8Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính6209

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIA DỤNG CYY, Mã số thuế: 0402097545, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại H40/1/05 Lê Cơ, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà CHANG YING YING, Số điện thoại: 0948950994, Địa chỉ: H40/1/05 Lê Cơ, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIA PHÚ

Mã số thuế: 0313778126

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIA PHÁT

Mã số thuế: 0107429017

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIA MINH

Mã số thuế: 0107067455

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIA LONG

Mã số thuế: 0312368342

Tìm thông tin Doanh nghiệp