Ngành nghề kinh doanh

1May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)1410
2Sản xuất đồ gỗ xây dựng1622
3In ấn1811
4Dịch vụ liên quan đến in1812
5Sản xuất các cấu kiện kim loại2511
6Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại2592
7Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế3100
8Xây dựng nhà để ở4101
9Hoàn thiện công trình xây dựng4330
10Quảng cáo7310
11Hoạt động nhiếp ảnh7420
12Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
13Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
14Xây dựng công trình đường sắt4211
15Xây dựng công trình đường bộ4212
16Xây dựng nhà không để ở4102
17Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ QUẢNG CÁO HOÀNG GIA HUY, Mã số thuế: 0402097538, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại H70/48 Kiệt 123 Cù Chính Lan, Phường Hoà Khê, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LÊ VĂN HUY, Số điện thoại: 0905625557, Địa chỉ: H70/48 Kiệt 123 Cù Chính Lan, Phường Hoà Khê, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Quảng cáo.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SHUB VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107282364

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SHU-PU

Mã số thuế: 0315667527

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SEAS

Mã số thuế: 3603401448

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SANYO VIỆT NAM

Mã số thuế: 3702212258

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SANTO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0801298469

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SANG TRỌNG

Mã số thuế: 3702656888

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SANG HIỆP PHÁT

Mã số thuế: 0312528878

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SAIKO

Mã số thuế: 0109511210

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ RED SUN

Mã số thuế: 0314527220

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ QUỲNH QUÂN

Mã số thuế: 0315625245

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ QUỲNH NHƯ

Mã số thuế: 0316152457

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ QUỐC ĐẠT

Mã số thuế: 2802802837

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ QUỐC ĐẠI

Mã số thuế: 2901871768

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ QUỐC Ý

Mã số thuế: 3501593839

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ QUỐC TẾ

Mã số thuế: 0311820220

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ QUỐC TÍN

Mã số thuế: 5801356039

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ QUỐC TUẤN

Mã số thuế: 1001071358

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ QUỐC THƯỜNG

Mã số thuế: 6001345262

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ QUỐC THÁI

Mã số thuế: 0402001846

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ QUỐC THUẬN

Mã số thuế: 3603455524

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ QUỐC THIÊN

Mã số thuế: 0401966841

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ QUỐC THANH

Mã số thuế: 3100980284

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ QUỐC NHÂN

Mã số thuế: 3603710245

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ QUỐC NAM

Mã số thuế: 2802801449

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ QUỐC LÂM

Mã số thuế: 3603499793

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ QUỐC HUY

Mã số thuế: 0315569368

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ QUỐC CHÍNH

Mã số thuế: 2901967050

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ QUỐC CHÂU

Mã số thuế: 0316064793

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ QUẾ THÀNH

Mã số thuế: 2300677558

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ QUẢNG DANH

Mã số thuế: 0315320148

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ QUẢNG CÁO V&T;

Mã số thuế: 0109381811

Tìm thông tin Doanh nghiệp