Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình5911
2Hoạt động hậu kỳ5912
3Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình5913
4Hoạt động chiếu phim5914
5Đại lý du lịch7911
6Điều hành tua du lịch7912
7Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7990
8Vận tải hành khách đường bộ khác4932
9Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
10Quảng cáo7310
11Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
12Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận7320
13Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ9633
14Hoạt động tư vấn quản lý7020
15Hoạt động của trụ sở văn phòng7010
16Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học xã hội7221
17Hoạt động nhiếp ảnh7420
18Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
19Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
20Dịch vụ đóng gói8292
21Bốc xếp hàng hóa5224
22Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH NGUYỄN FEDOROV (Tên nước ngoài: NGUYEN FEDOROV COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0402097489, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại K15/3 Chu Văn An, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THỊ DIỆU LINH, Số điện thoại: 0779539490, Địa chỉ: K15/3 Chu Văn An, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động tư vấn quản lý.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH NGUYỄN GIA TRÍ NGUYỄN

Mã số thuế: 0313381931

CÔNG TY TNHH NGUYỄN GIA TRANG

Mã số thuế: 0401946002

CÔNG TY TNHH NGUYỄN GIA THỊNH

Mã số thuế: 0402045113

CÔNG TY TNHH NGUYỄN GIA THÀNH

Mã số thuế: 0104936026

CÔNG TY TNHH NGUYỄN GIA THÀNH

Mã số thuế: 0104104235

CÔNG TY TNHH NGUYỄN GIA SÀI GÒN

Mã số thuế: 0311813664

CÔNG TY TNHH NGUYỄN GIA ST

Mã số thuế: 2200761439

CÔNG TY TNHH NGUYỄN GIA SPORT

Mã số thuế: 0801280976

CÔNG TY TNHH NGUYỄN GIA SH

Mã số thuế: 2902021675

CÔNG TY TNHH NGUYỄN GIA PHÁT GIA LAI

Mã số thuế: 5901036924

CÔNG TY TNHH NGUYỄN GIA PER

Mã số thuế: 0315789331

CÔNG TY TNHH NGUYỄN GIA NGUYỄN

Mã số thuế: 3400871007

CÔNG TY TNHH NGUYỄN GIA NGUYỄN

Mã số thuế: 0314586586

CÔNG TY TNHH NGUYỄN GIA MATERIAL

Mã số thuế: 5400505702

CÔNG TY TNHH NGUYỄN GIA LÊ

Mã số thuế: 0313165419

CÔNG TY TNHH NGUYỄN GIA LUXURY

Mã số thuế: 0109645373

CÔNG TY TNHH NGUYỄN GIA LOGISTICS

Mã số thuế: 3502378640

CÔNG TY TNHH NGUYỄN GIA LAND

Mã số thuế: 0315807189

CÔNG TY TNHH NGUYỄN GIA KỲ

Mã số thuế: 3702603854

CÔNG TY TNHH NGUYỄN GIA KH

Mã số thuế: 4201734368

CÔNG TY TNHH NGUYỄN GIA KHANG

Mã số thuế: 0313126868

CÔNG TY TNHH NGUYỄN GIA HẢI DƯƠNG

Mã số thuế: 0401744863

CÔNG TY TNHH NGUYỄN GIA HẠNH

Mã số thuế: 0313249690

CÔNG TY TNHH NGUYỄN GIA HẠ LONG

Mã số thuế: 5701806051

CÔNG TY TNHH NGUYỄN GIA HƯNG

Mã số thuế: 0105071745

CÔNG TY TNHH NGUYỄN GIA HÀ TĨNH

Mã số thuế: 3001778239

CÔNG TY TNHH NGUYỄN GIA HÀ NỘI

Mã số thuế: 0107648192

CÔNG TY TNHH NGUYỄN GIA HUỲNH

Mã số thuế: 4401025055

CÔNG TY TNHH NGUYỄN GIA HUY

Mã số thuế: 0104812140

CÔNG TY TNHH NGUYỄN GIA HUY

Mã số thuế: 0102046166

CÔNG TY TNHH NGUYỄN GIA HOLDINGS

Mã số thuế: 0311237153

CÔNG TY TNHH NGUYỄN GIA HD

Mã số thuế: 0801201614

CÔNG TY TNHH NGUYỄN GIA GROUP

Mã số thuế: 3702766908

CÔNG TY TNHH NGUYỄN GIA GIA

Mã số thuế: 3603733309

CÔNG TY TNHH NGUYỄN GIA FURNITURE

Mã số thuế: 0315578316

CÔNG TY TNHH NGUYỄN GIA CƯỜNG

Mã số thuế: 0314271586

CÔNG TY TNHH NGUYỄN GIA CONSTRUCTION

Mã số thuế: 6400230496

CÔNG TY TNHH NGUYỄN GIA BẢO

Mã số thuế: 2500514141

CÔNG TY TNHH NGUYỄN GIA BẢO ANH

Mã số thuế: 0315736717

CÔNG TY TNHH NGUYỄN GIA BÌNH ĐỊNH

Mã số thuế: 4101544839

CÔNG TY TNHH NGUYỄN GIA BN

Mã số thuế: 2301122894

CÔNG TY TNHH NGUYỄN GIA AN PHÁT

Mã số thuế: 3702192643

CÔNG TY TNHH NGUYỄN GIA AGRITECH

Mã số thuế: 6001655137

CÔNG TY TNHH NGUYỄN GIA AGENCY

Mã số thuế: 0316520830

Tìm thông tin Doanh nghiệp