Ngành nghề kinh doanh

1Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại2592
2Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại2591
3Xây dựng công trình đường bộ4212
4Xây dựng công trình điện4221
5Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)4512
6Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
7Hoàn thiện công trình xây dựng4330
8Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MTV BÍCH NGỌC NGUYỄN, Mã số thuế: 0402097464, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 78 Triệu Nữ Vương, Phường Hải Châu II, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC, Số điện thoại: 0918201719, Địa chỉ: 78 Triệu Nữ Vương, Phường Hải Châu II, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xây dựng công trình điện.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MTV BẠCH GIA LÂM

Mã số thuế: 0401788878

CÔNG TY TNHH MTV BẠCH DƯƠNG

Mã số thuế: 0314782171

CÔNG TY TNHH MTV BẠCH CÚC

Mã số thuế: 3702508287

CÔNG TY TNHH MTV BẠCH ANH THƯ

Mã số thuế: 0310903298

CÔNG TY TNHH MTV BƯU CHÍNH VI NA

Mã số thuế: 0311986392

CÔNG TY TNHH MTV BĐS ĐỨC PHÁT LAND

Mã số thuế: 0316520661

CÔNG TY TNHH MTV BĐS TÚ NGỌC

Mã số thuế: 0315779848

CÔNG TY TNHH MTV BĐS NHÂN ĐÔI

Mã số thuế: 0316758311

CÔNG TY TNHH MTV BĐS MINH VY

Mã số thuế: 3301633026

CÔNG TY TNHH MTV BĐS GIAO THƯƠNG

Mã số thuế: 3401186999

CÔNG TY TNHH MTV BĐS DUYÊN THƯ

Mã số thuế: 1101984351

CÔNG TY TNHH MTV BĐS CƯỜNG ANH

Mã số thuế: 0401963992

CÔNG TY TNHH MTV BĐS BẢO VINH

Mã số thuế: 0401894604

CÔNG TY TNHH MTV BĐS BẢO PHÁT

Mã số thuế: 5801422732

CÔNG TY TNHH MTV BĂNG THANH

Mã số thuế: 0315286962

CÔNG TY TNHH MTV BĂNG LONG

Mã số thuế: 2001326583

CÔNG TY TNHH MTV BĂNG KEO THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 6001668785

CÔNG TY TNHH MTV BĂNG KEO HOÀN CẦU

Mã số thuế: 3901232361

CÔNG TY TNHH MTV BÚT SOLAR

Mã số thuế: 0316487541

CÔNG TY TNHH MTV BÙI ĐỨC

Mã số thuế: 0315409798

CÔNG TY TNHH MTV BÙI XUÂN ĐIỆN

Mã số thuế: 0310910231

CÔNG TY TNHH MTV BÙI VĂN KHA

Mã số thuế: 3901227805

CÔNG TY TNHH MTV BÙI TÚ

Mã số thuế: 0402097400

CÔNG TY TNHH MTV BÙI THỊ

Mã số thuế: 0107784420

CÔNG TY TNHH MTV BÙI THÁI

Mã số thuế: 4900784403

CÔNG TY TNHH MTV BÙI THANH HÙNG

Mã số thuế: 1501104315

CÔNG TY TNHH MTV BÙI QUỐC HÙNG

Mã số thuế: 0402013263

CÔNG TY TNHH MTV BÙI MINH TUẤN

Mã số thuế: 2200788293

CÔNG TY TNHH MTV BÙI HỒNG

Mã số thuế: 2802574355

CÔNG TY TNHH MTV BÙI HỒNG HƯNG

Mã số thuế: 1101975614

CÔNG TY TNHH MTV BÙI HÓA

Mã số thuế: 5500539825

CÔNG TY TNHH MTV BÙI GIA

Mã số thuế: 0401379635

CÔNG TY TNHH MTV BÙI GIA PHÁT

Mã số thuế: 0316126369

CÔNG TY TNHH MTV BÙI GIA HƯNG

Mã số thuế: 0402013496

CÔNG TY TNHH MTV BÙI DŨNG

Mã số thuế: 5300775208

CÔNG TY TNHH MTV BÙI CẨM TÚ

Mã số thuế: 0402100741

CÔNG TY TNHH MTV BÙI BÌNH AN

Mã số thuế: 2802573721

CÔNG TY TNHH MTV BÔNG MAI TRAVEL

Mã số thuế: 0401955487

CÔNG TY TNHH MTV BÔNG LÚA VÀNG

Mã số thuế: 3702855883

CÔNG TY TNHH MTV BÔNG HOA

Mã số thuế: 4900869960

CÔNG TY TNHH MTV BÒ MÁI LÁ

Mã số thuế: 0315870991

CÔNG TY TNHH MTV BÍCH ĐẠI LỘC

Mã số thuế: 3702962282

CÔNG TY TNHH MTV BÍCH TRÂM NHÂN

Mã số thuế: 0314681751

CÔNG TY TNHH MTV BÍCH PHƯỢNG

Mã số thuế: 2802803566

Tìm thông tin Doanh nghiệp