Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
2Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
3Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
4Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
5Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
6Hoàn thiện công trình xây dựng4330
7Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại2592
8Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
9Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MTV CU ĐÊ, Mã số thuế: 0402097457, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Lô 39 Nguyễn Tất Thành Nối Dài, Phường Hoà Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà HUỲNH THỊ LỆ NHUNG, Số điện thoại: 0932442714, Địa chỉ: Lô 39 Nguyễn Tất Thành Nối Dài, Phường Hoà Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ BONJOUR

Mã số thuế: 0311961084

CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ BIKA

Mã số thuế: 4201931415

CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ 747

Mã số thuế: 0315777551

CÔNG TY TNHH MTV CYBER STAR

Mã số thuế: 3702526871

CÔNG TY TNHH MTV CVSOFT

Mã số thuế: 0401834563

CÔNG TY TNHH MTV CUỘC ĐUA KỲ THÚ

Mã số thuế: 0401811453

CÔNG TY TNHH MTV CUNG ỨNG SONG AN

Mã số thuế: 3702739340

CÔNG TY TNHH MTV CUNG ỨNG HOÀNG DANH

Mã số thuế: 6101232470

CÔNG TY TNHH MTV CUNG ĐÌNH

Mã số thuế: 0316350755

CÔNG TY TNHH MTV CUA HANA

Mã số thuế: 0402060263

Tìm thông tin Doanh nghiệp