Ngành nghề kinh doanh

1Hoàn thiện công trình xây dựng4330
2Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại2591
3Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại2592
4Xây dựng công trình đường bộ4212
5Xây dựng công trình điện4221
6Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)4512
7Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
8Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MTV BÙI TÚ, Mã số thuế: 0402097400, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 122A đường 2/9, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà BÙI THỊ CẨM TÚ, Số điện thoại: 0905442886, Địa chỉ: 122A đường 2/9, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoàn thiện công trình xây dựng.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MTV BẢO CHÂM

Mã số thuế: 0316761258

CÔNG TY TNHH MTV BẢO CHUNG

Mã số thuế: 3001948378

CÔNG TY TNHH MTV BẢO BẢO

Mã số thuế: 0314373549

CÔNG TY TNHH MTV BẢO AN

Mã số thuế: 6200103684

CÔNG TY TNHH MTV BẢO AN

Mã số thuế: 5701862680

CÔNG TY TNHH MTV BẢO AN

Mã số thuế: 2500606554

CÔNG TY TNHH MTV BẢO AN

Mã số thuế: 0106142004

CÔNG TY TNHH MTV BẢO ANH

Mã số thuế: 6200091936

CÔNG TY TNHH MTV BẢO ANH LẠNG SƠN

Mã số thuế: 4900813943

CÔNG TY TNHH MTV BẢO AN VIỆT - HÀN

Mã số thuế: 2802444726

CÔNG TY TNHH MTV BẢO AN TÂM

Mã số thuế: 0201987178

CÔNG TY TNHH MTV BẢO AN PHÚ

Mã số thuế: 3002131902

CÔNG TY TNHH MTV BẢO AN PHÁT

Mã số thuế: 3702860040

CÔNG TY TNHH MTV BẢO AN NAM THANH

Mã số thuế: 2802455647

CÔNG TY TNHH MTV BẢO AN LẠNG SƠN

Mã số thuế: 4900868438

CÔNG TY TNHH MTV BẢO AN LS

Mã số thuế: 4900867258

CÔNG TY TNHH MTV BẢO AN KHÁNH HÒA

Mã số thuế: 4201878602

CÔNG TY TNHH MTV BẢO AN KHANG

Mã số thuế: 3002232523

CÔNG TY TNHH MTV BẢO AN GIA PHÚC

Mã số thuế: 0316336013

CÔNG TY TNHH MTV BẢN TRẠI

Mã số thuế: 4900854851

CÔNG TY TNHH MTV BẢN THẢO

Mã số thuế: 0316147778

CÔNG TY TNHH MTV BẠT HÒA PHÁT

Mã số thuế: 0401846368

CÔNG TY TNHH MTV BẠCH PHI HẢI

Mã số thuế: 0401928003

CÔNG TY TNHH MTV BẠCH KIM SƠN

Mã số thuế: 0401954557

CÔNG TY TNHH MTV BẠCH GIA LÂM

Mã số thuế: 0401788878

CÔNG TY TNHH MTV BẠCH DƯƠNG

Mã số thuế: 0314782171

CÔNG TY TNHH MTV BẠCH CÚC

Mã số thuế: 3702508287

CÔNG TY TNHH MTV BẠCH ANH THƯ

Mã số thuế: 0310903298

CÔNG TY TNHH MTV BƯU CHÍNH VI NA

Mã số thuế: 0311986392

CÔNG TY TNHH MTV BĐS ĐỨC PHÁT LAND

Mã số thuế: 0316520661

CÔNG TY TNHH MTV BĐS TÚ NGỌC

Mã số thuế: 0315779848

CÔNG TY TNHH MTV BĐS NHÂN ĐÔI

Mã số thuế: 0316758311

CÔNG TY TNHH MTV BĐS MINH VY

Mã số thuế: 3301633026

CÔNG TY TNHH MTV BĐS GIAO THƯƠNG

Mã số thuế: 3401186999

CÔNG TY TNHH MTV BĐS DUYÊN THƯ

Mã số thuế: 1101984351

CÔNG TY TNHH MTV BĐS CƯỜNG ANH

Mã số thuế: 0401963992

CÔNG TY TNHH MTV BĐS BẢO VINH

Mã số thuế: 0401894604

CÔNG TY TNHH MTV BĐS BẢO PHÁT

Mã số thuế: 5801422732

CÔNG TY TNHH MTV BĂNG THANH

Mã số thuế: 0315286962

CÔNG TY TNHH MTV BĂNG LONG

Mã số thuế: 2001326583

CÔNG TY TNHH MTV BĂNG KEO THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 6001668785

CÔNG TY TNHH MTV BĂNG KEO HOÀN CẦU

Mã số thuế: 3901232361

CÔNG TY TNHH MTV BÚT SOLAR

Mã số thuế: 0316487541

CÔNG TY TNHH MTV BÙI ĐỨC

Mã số thuế: 0315409798

CÔNG TY TNHH MTV BÙI XUÂN ĐIỆN

Mã số thuế: 0310910231

CÔNG TY TNHH MTV BÙI VĂN KHA

Mã số thuế: 3901227805

Tìm thông tin Doanh nghiệp