Ngành nghề kinh doanh

1Cho thuê xe có động cơ7710
2Sửa chữa máy móc, thiết bị3312
3Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
4Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác4520

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH LONG MINH NHÂN, Mã số thuế: 0402097312, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 31 Lỗ Giáng 16, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN VĂN LONG, Số điện thoại: 0934827877, Địa chỉ: 31 Lỗ Giáng 16, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH LONG PHONG ĐIỆN

Mã số thuế: 3400872628

CÔNG TY TNHH LONG PHI VÂN

Mã số thuế: 0310305393

CÔNG TY TNHH LONG PHI THANH

Mã số thuế: 0801337968

CÔNG TY TNHH LONG PHÁT FOOD MART

Mã số thuế: 3702967918

CÔNG TY TNHH LONG NĂNG

Mã số thuế: 4400817555

CÔNG TY TNHH LONG NÚI

Mã số thuế: 5801459637

CÔNG TY TNHH LONG NINH

Mã số thuế: 3001678731

CÔNG TY TNHH LONG NHỰT-CHI NHÁNH HÓC MÔN

Mã số thuế: 0304854317-002

CÔNG TY TNHH LONG NHỨT

Mã số thuế: 1101943563

CÔNG TY TNHH LONG NHẬT

Mã số thuế: 2801534945

CÔNG TY TNHH LONG NHẬT TẤN PHÁT

Mã số thuế: 0312670747

CÔNG TY TNHH LONG NHẬT MINH

Mã số thuế: 0401458125

CÔNG TY TNHH LONG NHẤT VIỆT NAM

Mã số thuế: 3702395851

CÔNG TY TNHH LONG NHẤT LONG

Mã số thuế: 0105691509

CÔNG TY TNHH LONG NHẤT DŨNG

Mã số thuế: 4400871753

CÔNG TY TNHH LONG NHƯ THIỆN

Mã số thuế: 3603400684

CÔNG TY TNHH LONG NHÂN THỊNH

Mã số thuế: 3603572796

CÔNG TY TNHH LONG NGỘ VÂN

Mã số thuế: 0311841069

CÔNG TY TNHH LONG NGỌC

Mã số thuế: 0105408847

CÔNG TY TNHH LONG NGỌC TẤN

Mã số thuế: 1401935411

CÔNG TY TNHH LONG NGỌC SƠN

Mã số thuế: 0309977577

CÔNG TY TNHH LONG NGỌC PHỤNG

Mã số thuế: 0313537106

CÔNG TY TNHH LONG NGỌC PHƯƠNG

Mã số thuế: 5801349088

CÔNG TY TNHH LONG NGỌC LUXURY

Mã số thuế: 0316187315

CÔNG TY TNHH LONG NGỌC BÁCH

Mã số thuế: 3702810995

CÔNG TY TNHH LONG NGUYỄN ELECTRIC

Mã số thuế: 3702783822

CÔNG TY TNHH LONG NGUYÊN

Mã số thuế: 5800966578

CÔNG TY TNHH LONG NGUYÊN RESTAURANT

Mã số thuế: 0314692672

CÔNG TY TNHH LONG NGUYÊN PHÁT

Mã số thuế: 3702649030

CÔNG TY TNHH LONG NGUYÊN HOÀNG

Mã số thuế: 0401667545

CÔNG TY TNHH LONG NGA BẮC NINH

Mã số thuế: 2300711375

CÔNG TY TNHH LONG NAM

Mã số thuế: 0102005074

CÔNG TY TNHH LONG NAM ĐĂK LĂK

Mã số thuế: 6001627186

CÔNG TY TNHH LONG NAM THỊNH

Mã số thuế: 3702883087

CÔNG TY TNHH LONG NAM THIÊN

Mã số thuế: 0313427985

CÔNG TY TNHH LONG NAM SƠN

Mã số thuế: 0312004289

CÔNG TY TNHH LONG NAM ANH PHÁT

Mã số thuế: 3603782881

CÔNG TY TNHH LONG MỸ VI NA

Mã số thuế: 0312931205

CÔNG TY TNHH LONG MỪNG

Mã số thuế: 0108690140

CÔNG TY TNHH LONG MẠNH VŨ

Mã số thuế: 0314660247

CÔNG TY TNHH LONG MY TOYS

Mã số thuế: 0601142111

CÔNG TY TNHH LONG MY AN PHÁT

Mã số thuế: 3702619212

CÔNG TY TNHH LONG MINH

Mã số thuế: 0102012129

CÔNG TY TNHH LONG MINH VY

Mã số thuế: 2801636915

CÔNG TY TNHH LONG MINH TRUNG

Mã số thuế: 5801176685

CÔNG TY TNHH LONG MINH TRANG

Mã số thuế: 0313705255

CÔNG TY TNHH LONG MINH THẮNG

Mã số thuế: 0314620029

CÔNG TY TNHH LONG MINH THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601559590

CÔNG TY TNHH LONG MINH SSC

Mã số thuế: 0314569816

CÔNG TY TNHH LONG MINH PHÚ

Mã số thuế: 0312379087

Tìm thông tin Doanh nghiệp