Ngành nghề kinh doanh

1Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
2Hoạt động tư vấn quản lý7020
3Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
4Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu9639
5Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8560
6Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
7Đại lý, môi giới, đấu giá4610

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH THUẬT THỦY NHIÊN (Tên nước ngoài: THUY NHIEN TRANSLATION AND CONSULTANCY COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0402097030, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 26 Trần Quý Cáp, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THỊ TÙNG LÂM, Số điện thoại: 0932417419, Địa chỉ: 26 Trần Quý Cáp, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp