Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông4652
2Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
3Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm4651
4Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
5Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
6Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)4512
7Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
8Kiểm tra và phân tích kỹ thuật7120

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH KHỨ VĂN KHỨ, Mã số thuế: 0402097023, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 174 Bạch Đằng, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà VĂN CÔNG KHỨ, Số điện thoại: 0908236809, Địa chỉ: 174 Bạch Đằng, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH KICHIJO AKAGYU

Mã số thuế: 0316577322

CÔNG TY TNHH KICHEN YRÊ

Mã số thuế: 0316909585

CÔNG TY TNHH KICCHOU

Mã số thuế: 0201776522

CÔNG TY TNHH KIC VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313510136

CÔNG TY TNHH KIC VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312996178

CÔNG TY TNHH KIBU AGRI

Mã số thuế: 0316304861

CÔNG TY TNHH KIBRO E&M

Mã số thuế: 0312342859

CÔNG TY TNHH KIBOW VIỆT NAM

Mã số thuế: 0311968026

CÔNG TY TNHH KIBBET VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106749487

CÔNG TY TNHH KIBAKO

Mã số thuế: 3702667181

CÔNG TY TNHH KIBAK VIỆT NAM

Mã số thuế: 2300753470

CÔNG TY TNHH KIBAK - ĐỨC

Mã số thuế: 0313131593

CÔNG TY TNHH KIASU

Mã số thuế: 0401909850

CÔNG TY TNHH KIARA GARMENTS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0601142457

CÔNG TY TNHH KIARA GARMENTS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0601114675

CÔNG TY TNHH KIANEX VIỆT NAM

Mã số thuế: 0104637869

CÔNG TY TNHH KIANA

Mã số thuế: 4201695084

CÔNG TY TNHH KIAN HO (VIỆT NAM)

Mã số thuế: 0312963944

CÔNG TY TNHH KIALUBE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313511877

CÔNG TY TNHH KIAISOFT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108617006

CÔNG TY TNHH KI VI NA

Mã số thuế: 0313375631

CÔNG TY TNHH KI SUNG TECH

Mã số thuế: 0900562153

CÔNG TY TNHH KI NAM

Mã số thuế: 1702087162

CÔNG TY TNHH KI MORNING

Mã số thuế: 0315719856

CÔNG TY TNHH KI LÔ MÉT 106

Mã số thuế: 0314214570

CÔNG TY TNHH KI BÁNH VÀ HOA

Mã số thuế: 0313378470

CÔNG TY TNHH KI (NT)

Mã số thuế: 0314890402

CÔNG TY TNHH KHỬ TRÙNG ĐẤT VIỆT

Mã số thuế: 2901504528

CÔNG TY TNHH KHỬ TRÙNG XANH

Mã số thuế: 0315593152

CÔNG TY TNHH KHỬ TRÙNG VĨNH PHÁT

Mã số thuế: 2500496809

CÔNG TY TNHH KHỬ TRÙNG TB

Mã số thuế: 5300798389

CÔNG TY TNHH KHỬ TRÙNG QUỐC TẾ

Mã số thuế: 0311834304

CÔNG TY TNHH KHỬ TRÙNG PHƯƠNG NAM

Mã số thuế: 0313818611

CÔNG TY TNHH KHỬ TRÙNG PACIFIC

Mã số thuế: 0314442591

CÔNG TY TNHH KHỬ TRÙNG MEKONG

Mã số thuế: 1101483517

CÔNG TY TNHH KHỬ TRÙNG KHÁNH HÒA

Mã số thuế: 4201463887

Tìm thông tin Doanh nghiệp