Ngành nghề kinh doanh

1Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
2Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4711
3Bán buôn thực phẩm4632
4Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
5Dịch vụ ăn uống khác5629
6Bán buôn đồ uống4633
7Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh4723
8Đại lý du lịch7911
9Điều hành tua du lịch7912
10Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7990
11Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
12Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI KHC (Tên nước ngoài: KHC TRADING SERVICE COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0402097016, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 22 Lê Bình, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà ĐOÀN VĂN HÙNG, Số điện thoại: 0948049429, Địa chỉ: 22 Lê Bình, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp